Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Zmiany we władzach Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Dnia 24 lutego 2012r. z funkcji prezesa Towarzystwa zrezygnował Pan Roman Porębski, kończąc dwunastoletnią społeczną pracę na rzecz najciężej chorych zwieńczoną otwarciem stacjonarnego hospicjum w 21 grudnia 2011r. Za poświęcenie i pracę podziękowali mu pozostali członkowie zarządu, wręczając symboliczny bukiet kwiatów.

Za bezinteresowne poświęcenie podziękowano również Pani Krystynie Słaby- Karkoszka – księgowej Towarzystwa, obdarzonej nietuzinkowymi umiejętnościami i wielkim sercem.

Leszek Zegzda stanął na czele Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Do wyboru doszło na posiedzeniu nowego zarządu dnia 1 marca 2012r.

W skład zarządu oprócz prezesa Zegzdy weszli: wiceprezes dr Zofia Kubisz-Pajor, sekretarz Mieczysław Kaczwiński, skarbnik Małgorzata Broda oraz członkowie Dominika Kroczek i ks. Józef Wojnicki.