Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Wniosek

Wniosek oraz informacje dotyczące przyjęcia do Sądeckiego Hospicjum znajdują się w poniższych załącznikach. Osoby ubiegające się o miejsce w hospicjum powinny do wniosku dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz kserokopię legitymacji ubezpieczeniowej.

Informacje ogólne

Wniosek do hospicjum

Wykaz jednostek chorobowych kwalfikujących do hospicjum