Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Oddział stacjonarny

Zmień wielkość czcionki


Oddział Stacjonarny

Oddział stacjonarny Sądeckiego Hospicjum świadczy pomoc 24 godziny na dobę. Dysponujemy 10 salami dwuosobowymi i jedną izolatką, wszystkie pomieszczenia z pełnym węzłem sanitarnym.  Pokoje wyposażone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia. W hospicjum zatrudniona jest kadra posiadająca kwalifikacje wymagane w opiece paliatywnej. Pobyt chorego i opieka w hospicjum jest bezpłatna w pełni refundowana przez NFZ.

 

Ludzie „Sądeckiego Hospicjum”

Opiekę nad pacjentami w hospicjum sprawują lekarze: dyrektor do spraw medycznych Joanna Mierzwińska, Barbara Grabowska, Anna Baranowska , Anna Węgrzyn i Łukasz Pierzchała, Mateusz Cieślik oraz Albert Pajor. Pracę 21 pielęgniarek koordynuje naczelna pielęgniarka Alicja Czubek, wspiera ją pielęgniarka oddziałowa Danuta Jasińska, fizjoterapią zajmuje się Paweł Szkaradek i Aleksandra Kozioł , a pomocy psychologicznej chorym i ich rodzinom udzielają Marzena Liga i Joanna Ptak.