Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Misja

Zmień wielkość czcionki


Misja Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

„(…) chrześcijanin wie, że czas cierpienia pozwala doświadczyć nowego życia i łaski zmartwychwstania. To przekonanie wyraża przez leczenie chorób, przez troskę o chorych i opiekę nad nimi, przez udział w Życiu Chrystusa, do którego ma dostęp przez modlitwę i sakramenty. Czyż opieka nad człowiekiem chorym i umierającym, pomoc okazywana „człowiekowi zewnętrznemu”, bliskiemu już kresu, aby „człowiek wewnętrzny” mógł się odnawiać każdego dnia (por. 2 Kor 4, 16), nie jest uczestnictwem w tym „procesie zmartwychwstania”, który Chrystus zainicjował w dziejach ludzkości przez misterium paschalne i które urzeczywistni się w pełni na końcu czasów? Czyż nie na tym polega „obrona tej nadziei” (por. 1 P 3, 15), która została nam dana? Każda łza jest już zwiastowaniem czasów ostatecznych zapowiedzią ostatecznej pełni (por. Ap 21, 4 i Iz 25, 8). Świadoma tego wspólnota chrześcijańska opiekuje się czynnie chorymi i zabiega o wzrost jakości życia współpracując w tym z wszystkimi ludźmi dobrej woli.”

Błogosławiony Jan Paweł II – Orędzie na Światowy Dzień Chorego 1998

 

Wsłuchując się w nauczanie Jana Pawła II, członkowie oraz wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum pragną służyć wszystkim nieuleczalnie chorym w godnym i spokojnym odejściu oraz pomagać rodzinom w przeżyciu trudnego doświadczenia, jakim jest cierpienie i śmierć najbliższych.