Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Historia

Zmień wielkość czcionki


HISTORIA HOSPICJUM – KALENDARIUM

1999 – 26 maja spotkanie 26 członków –  założycieli Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”. Przyjęcie statutu stowarzyszenia, wybranie komitetu założycielskiego. Inicjatorami powstania organizacji byli ks. Stanisław Czachor oraz członkowie Stowarzyszenia Nowy Sącz 2000. Pomocą służyły mgr Romana Antoniewicz z Katowic oraz dr Janina Stokłosa z Krakowa; członkowie założyciele zobowiązali się  do pozyskiwania wolontariuszy do pracy hospicyjnej;

1999 – 10 września – rejestracja Statutu Towarzystwa w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

1999 – październik – dwa spotkania członków założycieli – gościem jednego z nich był ks. dr Eugeniusz Dutkiewicz krajowy duszpasterz hospicjów;

1999 – 1 grudnia – pierwsze zebranie Towarzystwa Przyjaciół Chorych „ Sądeckie Hospicjum” w Domu Parafialnym przy ul. Kunegundy 12a. Wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem Został dr nauk medycznych Jerzy Gala, v-ce prezesem
dr Andrzej Przybyszowski, skarbnikiem Krystyna Słaby-Karkoszka, mgr  Zofia Pieczkowska skarbnikiem,  lek. Med. Jadwiga Żółcińska – kierownikiem zespołu lekarzy wolontariuszy, piel. dypl. Helena Haba – kierownikiem zespołu wolontariatu pielęgniarskiego, mgr Roman Porębski – kierownikiem zespołu administracyjnego.  Przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej został pan Roman Hasslinger, v-ce przewodniczącą lek. med. Zofia Kubisz-Pajor, sekretarzem  Magdalena Krok,  członkami  Janina Śliwa oraz Dominika Kroczek. Do pracy w ramach wolontariatu zgłosiło się: 2 księży, 5 lekarzy, 18 pielęgniarek,13 wolontariuszy socjalnych,
7 wolontariuszy administracyjnych. Siedzibą Stowarzyszenia zostały pomieszczenia Caritasu przy ul. Kościuszki. Rozpoczęto  szkolenia wolontariuszy, przygotowując ich do właściwej pracy z podopiecznymi;

2000 – kwiecień – szkolenie w Limanowej prowadzone przez prof. dr n. med. Krystynę de Walden- Galuszko na temat „U kresu – opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi”;

2000 – czerwiec – rezygnacja z funkcji prezes dr Jerzy Gali. Obowiązki prezesa przejmuje mgr Roman Porębski, który pełnił tę funkcję do lutego 2012 r.;

2001 – 16 września –  konferencja naukowa, której kierownikiem był prof. dr hab. Jacek Łuczak na temat „Jak radzić w cierpieniu” oraz „Zaawansowane zagadnienia opieki paliatywnej w chorobie nowotworowej”.
utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Paliatywnej, która jest czynna raz w tygodniu. Kierownikiem zostaje lek. med. Jadwiga Żółcińska. Po jej rezygnacji funkcję obejmuje lek med. Zofia Kubisz-Pajor, która pełni ją do dzisiaj.
szkolenia wyjazdowe w Warszawie, Dąbrowie Górniczej oraz w Krakowie. Lekarze i pielęgniarki kończą kurs z holistycznej opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej.

2002 – spotkania formacyjno-tematyczne w Gródku nad Dunajcem dla wolontariuszy z całej Małopolski;

2000-2012 – Przez cały okres działania hospicjum jednocześnie opieką domową objętych jest około 30 chorych: nowotworowych oraz przewlekle. Przez okres 11 lat zmarło około 450 podopiecznych. Dwa razy do roku: w niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych o godz. 15.00 w kościele matki Boskiej Bolesnej (Stary Cmentarz) jest odprawiana Msza Św. za zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2008 – 17 grudnia – Rada Miasta Nowego Sącza uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r. poparła inicjatywę budowy stacjonarnego hospicjum. Prezydent  miasta przekazał nieodpłatnie działkę przy ulicy Nawojowskiej w sąsiedztwie DPS;

2009-2011 – dochód z akcji charytatywnej „Ziarnko Gorczycy” przeznaczony na budowę i wyposażenie hospicjum stacjonarnego;

2011 – 9 grudnia – Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla „Lidera działalności pro publico bono” otrzymało – Sądeckie Hospicjum;

2011- 21 grudnia  – uroczyste otwarcie Sądeckiego Hospicjum. Liczby dnia:

• szacunkowe koszty inwestycji – 4 mln zł.;
• koszty po postępowaniu przetargowym – 3 mln 500 tys. zł.;
• dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2 mln 454 tys.;
• wkład własny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum – 1 mln 52 tys. w tym około 500 tys. zł uzyskane w wyniku akcji charytatywnej związanej z plebiscytem „Ziarnko Gorczycy” (2009, 2010,2011);
• wyposażenie – 200 tys. zł. – dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.;
• dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – 48 960 zł – na zakup sprzętu specjalistycznego;  

2012- 11 lutego – Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego;

2012 –  24 lutego – z funkcji prezesa Towarzystwa zrezygnował Pan Roman Porębski;

2012 – 1 marca – Leszek Zegzda stanął na czele Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2012 –  15 kwietnia – w ramach akcji „Pola Nadziei” przeprowadzanej przy parafiach Sądecczyzny zebrano 20.350zł;

2012 1 maja – dzięki kontraktowi podpisanemu z Narodowym Funduszem Zdrowia Sądeckie Hospicjum zaczyna przyjmować pacjentów. Nad sprawnym funkcjonowaniem placówki czuwają dyrektor Mieczysław Kaczwiński i dyrektor ds. medycznych lek. Zofia Kubisz-Pajor. Kontrakt obejmuje refundację opieki na 18 pacjentami.

2012 5 czerwca – w Nowym Sączu zawitała grupa kolarzy biorąca udział w „ Rajdzie przez Polskę dla polskich hospicjów” organizowanym przez Fundację Babci Aliny. Sądeckie Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt wartości       6000 zł.

2012 lipiec, sierpień – szkolenia wolontariuszy  prowadzone przez lekarza medycyny paliatywnej i psychologa w ramach Letniej Szkoły Wolontariatu;

2012 październik – konferencja prasowa zarządu TPCh Sądeckie Hospicjum poświęcona bieżącej działalności placówki oraz wdrożeniu projektu współfinansowanemu przez UM Nowy Sącz „Rehabilitacja weekendowa w Sądeckim Hospicjum”;

20121-2 listopada – TPCh „Sądeckie Hospicjum” uczestniczy w kweście „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”;

201221 listopada – spotkanie członków zarządu TPCh „Sądeckie Hospicjum” z przedstawicielami Hospicjum św. Łazarza w Krakowie;

2012 – Nagroda Grand Prix Amicus Hominum dla Mieczysława Kaczwińskiego;

201211 grudnia – decyzją ks. biskupa Andrzeja Jeża kapelanem Sądeckiego Hospicjum zostaje oficjalnie ks. Józef Wojnicki;

2012 12 grudnia – zgoda ks. biskupa Andrzeja Jeża na erygowanie kaplicy w Sądeckim Hospicjum;

201231 grudnia – w roku 2012 stacjonarne Sądeckie  Hospicjum przyjęło 114 pacjentów, z pomocy hospicjum domowego skorzystało 50 osób;

2013styczeń – Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum od XII edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy włącza się do organizacji przedsięwzięcia;
2013 – 2 lutego – Dorota Hedwig, ojciec Stanisław Majcher, Firma „Grześ” i Zakład Karny w Nowym Sączu to laureaci XII edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy. Galę uświetnił koncert Janusza Radka;

2013- 24 marca – zorganizowano po raz pierwszy dzień otwarych drzwi w Sądeckim Hospicjum, celem przedsięwzięcia było poinformowanie o funkcjonowaniu i warunkach przyjęcia do placówki;

2013 – 2 kwietnia – erygowanie kaplicy hospicyjnej przez księdza dr Jana Piotrowskiego prepozyta bazyliki św. Małgorzaty, który ofiarował hospicjum kopię obrazu Przemienienia Pańskiego;

2013 – 2 kwietnia – odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, gościem honorowym był ksiądz dr Jan Piotrowski;

2013 – 4 kwietnia – Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa przekazał w użytkowanie Sądeckiemu Hospicjum samochód pozostający do tej pory w zasobach MORD Nowy Sącz, inicjatorem był Waldemar Olszyński – Dyrektor MORD w Nowym Sączu;

2013 – 4 kwietnia – Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego odwiedził Sądeckie Hospicjum;

2013 – 5 maja – w ramach akcji Pola Nadziei zebrano 17 859.50 zł.

2013 – czerwiec – w ramach odpisu z tytułu 1% Sądeckie Hospicjum wzbogaciło się o 146 399 zł.;

2013 – 19 września – Aneta i Grzegorz Feckowie ufundowali klęcznik do kaplicy Sądeckiego Hospicjum i przekazali ten niecodzienny dar na ręce Leszka Zegzdy;

2013 – 3 października – u Sądeckim Hospicjum odbyło się szkolenie wolontariszy, w którym wzięło udział 28 osób;

2013 – 31 października – pod budynkiem ZSEM im. Józefa Kustronia zakwitły Pola Nadziei, młodzież działająca w Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk właczyła się do akcji, sadząc żonkile, które wiosną zostaną rozprowadzone w ramach akcji Pola Nadziei;

2013 – 3 listopada – w kościółku na Starym Cmentarzu odprawiona została msza święta w intencji zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum i członków ich rodzin;

2013 – 15 listopada – w Sądeckim Hospicjum pojawili się wolontariusze z Gimnazjum nr 5 realizujący projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Ewa Tomczak;

2013 – 16 listopada – pracownicy SH i członkowie TPCh Sądeckie Hospicjum wzięli udział w wycieczce szlakiem architektury drewnianej;

2013 – 19 listopada – Sądeckie Hospicjum wzbogaciło się o trzy telewizory, które umieszczono w pokojach podopiecznych;

2013 – 18,19 grudnia – w Sądeckim Hospicjum pojawili się kolędnicy ze świetlic środowiskowych z osiedla Szujskiego, Wojska Polskiego i Zawady oraz Gimnazjum nr 5;

2013- 27 grudnia – spotkanie kolędowe członków zarządu TPCh z pracownikami Sądeckiego Hospicjum;

2014 – styczeń – na stronie Sądeckiego Hospicjum pojawił się program do bezpłatnego rozliczania PIT z mozliwością odpisu 1% na rzcz TPCh Sądeckie Hospicjum;

2014 – 1 lutego – odbyła się uroczysta gala, koncert i bal charytatywny na podsumowanie plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2014, stuetki powędrowały do Pani Anny Pawłowskiej i Pana Wiesława Wcześnego oraz Grzegorza Lebdy właściciela firmy BAU-GIPS i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z Piwnicznej;

2014 – 15 marca – ogłoszenie wyników konkursu Żonkilowa Kartka, na który wpłynęło 296 kartek wykonanych przez dzieci;

2014 – 30 marca – finał akcji charytatywnej Pola Nadziei, która w tym roku miała szeroki zasięg. Włączyły się do niej po raz pierwszy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, młodzież z ZSEM im. Józefa Kustronia w Nowym Sączu,TEB Edukacja,ZS w Librantowej.Zebrano 30000 zł.;

2014 – 27 kwietnia – w dniu kanonizacji Jana Pawła II odprawiona została msza  swięta za zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 10 sierpniadochód z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum w tym roku wyniósł 176782,26 zł.

2014 – 4 września – Sądeckie Hospicjum z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza otrzymało relikwie krwi św. Jana Pawła II
2014 – 7 września – Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum świętowało jubileusz 15 – lecia. W czasie uroczystej gali prezes Leszek Zegzda i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali list intencyjny w sprawie rozbudowy Sądeckiego Hospicjum

2014 – 11 września – zmarła Pani Zofia Kubisz – Pajor dyrektor ds. medycznych Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 2 listopada – w kościółku na Starym Cmentarzu odprawiono Mszę św. w intencji zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 15 listopada – do Wadowic udała się grupa pracowników Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 21 grudnia – koncert charytatywny na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum, wystąpili Państwo Agnieszka i Tomasz Kuk – światowej sławy śpiewacy operowi. Podczas koncertu zuchy z Wesołej Gromadki przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju.

2014 – 27 grudnia – spotkanie pracowników Sądeckiego Hospicjum z zarządem Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2015 – 7 lutego – Ziarnko Gorczycy 2015 – laureatami zostali Barbara i Aleksander Porzuckowie, Stanisław Wolak oraz Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” z Podegrodzia;

2015 – 5 marca – Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie z pielęgniarką na co dzień pracującą w Sądeckim Hospicjum;

2015 – 7 marca – początek prac przy rozbudowie Sądeckiego Hospicjum . Wykonawca – firma ALFA z Gorlic

2015 – 26 marca rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żonkilowa kartka” . Na konkurs wpłynęło 336 prac

2015 – 19 kwietnia – finał akcji POLA NADZIEI. Zebrano ponad 37 tysięcy złotych. Do akcji włącza się coraz więcej dzieci i młodzieży. Szczegóły w zakładce Szkoła Pól Nadziei.

2015 – 24 czerwca – Firma ALFA zakończyła prace budowlane przy rozbudowie Sądeckiego Hospicjum;

2015 – 8 listopada – Msza św. w intencji zmarłych podopiecznych SH;

2015 – 10 listopada –  artysta fotografik Janusz Chojnacki przekazał swoje zdjęcia Sądeckiemu Hospicjum;

2015 – 25 listopada – Fundacja Babci Aliny przekazała SH łózko rehabilitacyjne z osprzętem;

2015 – 8 grudnia – Motomikołaje w Sądeckim Hospicjum; 8 grudnia 2015 roku z odwiedzinami w Sądeckim Hospicjum pojawili się mili goście. Od dawna oczekiwany Mikołaj odwiedził podopiecznych naszej placówki. Były prezenty, rozmowy i wiele radości. To już po raz drugi odwiedzili nas motomikołaje

2015 – 18 grudnia – prezenty od firmy Nitricia. Do Sądeckiego Hospicjum dotarły dwie gwiazdki z prezentami, a były to Panie Jolanta Rozmus i Barbara Zelek  przedstawicielki i firmy Nutricia. Do hospicjum przybyły z życzeniami dla chorych i personelu oraz z prezentami w postaci ozdób choinkowych. Oczywiście ubrały jedną z choinek i pozostawiły ozdoby na drugą, przyniosły jeszcze smaczne ciasto dla wszystkich w hospicjum. Panie zapowiedziały się, że  jeszcze w tym roku przybędą do nas ze wspaniałymi prezentami dla podopiecznych – specjalnymi środkami odżywczymi .

2015 – 22 grudnia – Betlejemskie Światełko Pokoju od „Wesołej Gromadki” Już drugi rok z rzędu 22 grudnia do Sądeckiego Hospicjum dotarli przedstawiciele Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Chorągwi Krakowskiej – a były to Zuchy z Wesołej Gromadki pod opieką druhny Małgorzaty Belskiej. Światełko przekazano pracownikom Sądeckiego Hospicjum, pracownicy obiecali podzielić się z podopiecznymi oraz ich rodzinami. Dyrektor Mieczysław Kaczwinski przekazał zuchom słodycze na dalszą ich drogę roznoszenia światełka pokoju do osób i instytucji w naszym mieście.

2016 – 11 stycznia – spotkanie  opłatkowe pracowników SH;

2016 – 15 stycznia – odwiedziny kolędników z Gimnazjum nr 5 z opiekunami Ewą Tomczak, Anną Wantuch i Wacławem  Bacią.  Goście zaśpiewali przy wtórze gitary kolędy, odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz przekazali drobne prezenty. Po kolędowani dyrektor przekazał młodzieży kilka informacji o funkcjonowaniu hospicjum. To kolejna wizyta w hospicjum młodzieży z gimnazjum, którego patronką jest Święta Kinga.

2016 – 16 stycznia – odwiedziny kolędników z parafii p.w. św. Jana Pawła II 

2016 – 24 stycznia – Gala Ziarnka Gorczycy 2016. Dochód z gali i balu przeznaczony zostanie  w całości na funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum. W kategorii osobowość nagrodzone zostały pani Małgorzata Belska i pani Krystyna Kronenberger. Natomiast w kategorii firma/stowarzyszenie: Forum Sądeckich Motocyklistów Motosacz oraz Stowarzyszenie Orion. Tytuł Przyjaciela Ziarnka Gorczycy trafił do Pana Józefa Pyzika.

2016 – 24 stycznia – odwiedziny kolędników z Gołkowic.Goście przedstawili wspaniały program kolędniczy, w którym nie zabrakło wspaniałych kolęd, przyśpiewek i gorących życzeń. Wizyta dała wszystkim dużo radości wywołała uśmiechy na twarzach wszystkich zebranych.Goście wyznali, że przybyli do hospicjum z potrzeby serca. Dyrektor Mieczysław Kaczwiński podziękował za odwiedziny, życząc wzajemnie wszystkiego, co najlepsze w nowym roku.

2016 – 24 marca – remont sal Sądeckiego Hospicjum dzięki pomocy firmy Bau-Gips pana Grzegorza Lebdy;

2016 – 31 marca – rozstrzygnięcie III edycji konkursu ” Żonkilowa kartka”. Jury nagrodziło: Zuzannę Jeż ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu, Natalię Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, Wiktorię Matyaszek z Niepublicznego Przedszkola „Miś” w Nowym Sączu, Zuzannę Kolańczyk z Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Nowym Sączu, Lenę Szczepanek z Niepublicznego Przedszkola Edukacyjnego w Nowym Sączu oraz Nikodema Kowala ze Świetlicy Środowiskowej „Szujskiego”.

2016 – 17 kwietnia – rekordowa zbiórka w ramach akcji Pola Nadziei,tegoroczna akcja Pola Nadziei zamknęła się kwotą 41365,51 zł. 

2016 – 2 lipca – 12 materaców przeciwodleżynowych oraz dwa koncentratory tlenu dla osób, które mają problemy z oddychaniem. To dary o wartości ponad 6 tysięcy złotych, jakie 2 lipca przekazali wolontariusze Fundacji Babci Aliny Sądeckiemu Hospicjum. Wolontariusze przyjechali do Nowego Sącza na rowerach. Od rogatek miasta asystowali im sądeccy motocykliści, a na miejscu przywitała ich kapela regionalna i pacjenci hospicjum. Bardzo dziękujemy fundacji za kolejny dar1.

2016 – 13 sierpnia – jednym z wydarzeń Festiwalu Karpaty OFF-er było odsłonięcie muralu 3D na ścianie Sądeckiego Hospicjum. Autorami dzieła ” Piętro wyżej” są Mgr Mors, Banan i Kifu. Mural robi wrażenie nie mniejsze niż dzieła Salvadore Dali.

2016 – 17 sierpnia –  z ogromnym wzruszeniem informujemy, że na konto Sądeckiego Hospicjum z tytułu przekazania 1% podatku wpłynęło 153024 zł o 17 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

2016 – 22 września –w hospicyjnej kaplicy zamontowano witraż przedstawiający św. Jana Pawła II chodzącego po Polach Nadziei. Witraż wykonała firma „Kryształ” z Podegrodzia na zamówienie anonimowego darczyńcy.

2016 – 2 grudnia – z odwiedzinami w Sądeckim Hospicjum pojawili się mili goście. Od dawna oczekiwany Mikołaj odwiedził podopiecznych naszej placówki. Były prezenty, rozmowy i wiele radości. To już po raz trzeci odwiedzili nas motomikołaje. Dziękujemy i zapraszamy za rok .

2016 – 16 grudnia – w Sądeckim Hospicjum pojawili się członkowie Koła Fotograficznego z Panią Anną Wantuch z niezwykłymi fotoobrazami autorstwa członków koła i Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Dar płynący z serca ma ozdobić ściany Sądeckiego Hospicjum.

2016 – 21 grudnia – Zuchy z Czwartej Nowosądeckiej Drużyny Wielopoziomowej Trzy Żywioły wraz z druhną Anetą Kaczmarczyk pojawiły się w Sądeckim Hospicjum i przyniosły Betlejemskie Światełko Pokoju.

2016 – 23 grudnia – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej po raz pierwszy odwiedził Sądeckie Hospicjum. I Nowosądecka drużyna Harcerska „RUBIEŻ” pod opieką Piotra Dziewałtowskiego składała życzenia podopiecznym oraz pracownikom Sądeckiego Hospicjum.

2016 – 30 grudnia – Tradycyjnie na przełomie Starego i Nowego Roku w Sądeckim Hospicjum odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie pracowników, wolontariuszy, członków i zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Zebranych pobłogosławił i wspólną modlitwę poprowadził ks. Józef Wojnicki. W trakcie uroczystości wyróżniono tytułem Wolontariusza Roku 2016 pana Janusza Lamparta, a tytułem Pracownika Roku panią Katarzynę Cempę. Przy smakowitym posiłku przygotowanym przez firmę „Colosus” rozmawiano o mijającym roku, ale co ważniejsze, o tym, co przyniesie Nowy 2017 Rok

2017 – 2 stycznia – uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego. Przecięcia wstęgi  o godzinie 12:00 dokonali: pani Bożena Jawor – Przewodnicząca RM Nowego Sącza, Pani Dominika Kroczek – wiceprezes TPCh „Sądeckie Hospicjum” , pani Joanna Mierzwińska – wicedyrektor Sądeckiego Hospicjum d.s.medycznych, pan Wojciech Piech zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pan Leszek Zegzda prezes zarządu TPCh „Sądeckie Hospicjum”, pan Marek Surowiak przewodniczący komisji rewizyjnej TPCh „Sądeckie Hospicjum”. Oddział poświęcił ksiądz Józef Wojnicki. Do ZOL będą przyjmowane osoby wymagające długoterminowej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, jak i rehabilitacyjnej. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na oddział w przyszłym tygodniu. Opiekę znajdzie tam 16 osób po wylewach, czy urazach kręgosłupa. Miesięcznie na działalność nowego oddziału Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” będzie musiało znaleźć 75 tysięcy złotych. Pieniądze głównie pochodzić będą z 1%, zbiórki Pola Nadziei i akcji Ziarnko Gorczycy. Uroczystość uświetniły swoim występem „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży, prezentując zwyczaje kolędowe Lachów Sądeckich. Podczas uroczystości wyróżniono tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”Joannę Misygar, Jadwigę Papaj, Andrzeja Wańczyka i Marka Zygmunta.

2017- 11 lutego – Nagrody statuetki powędrowały w tym roku w kategorii firma/ stowarzyszenie do nowosądeckiego NEWAG-u oraz Mariposa Med-Spa. Indywidualne wyróżnienia trafiły do rąk Pani Iwony Romaniak i Pana Sławomira Szczerkowskiego. Tytuł honorowy Przyjaciela Ziarnka Gorczycy otrzymała firma Erbet. Podczas gali licytowano obraz Ryszarda Miłka, który osiągnął cenę 4 tys zł. Uroczystość uświetnił koncert Mateusza Ziółko.

2017 – 26 kwietnia – w Sądeckim Hospicjum miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w IV konkursie „Żonkilowa kartka”.

2017 – 30 kwietnia – Rekordowe wpływy z akcji charytatywnej Pola Nadziei. Sądeczanie wrzucili do puszek      55623,93 zł. Akcja prowadzona była w Nowym Sączu, Starym Sączu, Librantowej, Świniarsku, Piątkowej. 

2017 – 15 majaPiąte urodziny Sądeckiego Hospicjum. W formie stacjonarnej (27 łóżek) placówka funkcjonuje od maja 2012 roku. W styczniu 2017 roku, dzięki wsparciu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (16 łóżek). W oparciu o wolontariat działa także hospicjum domowe. W ciągu minionych 5 lat z pomocy hospicjum skorzystało 984 osoby. Obecnie w Sądeckim Hospicjum jest zatrudnionych 50 osób, w tym 6 lekarzy, 2 psychologów, 3 fizjoterapeutów, 19 pielęgniarek i 9 opiekunów oraz pracownicy administracji i obsługi. Wsparciem służy także 16 wolontariuszy. Podczas jubileuszowej gali prezes Towarzystwa, Leszek Zegzda wraz z dyrektorem Hospicjum Mieczysławem Kaczwińskim uhonorowali zasłużonych statuetkami „Serce za serce”. Otrzymali je: Anna i Jan Kos, Witold Król, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak (w imieniu laureata statuetkę odebrał wiceprezydent Wojciech Piech), Marek Urban oraz Irena i Bolesław Zając. Obchody 5. urodzin Sądeckiego Hospicjum uświetnił koncert Mietka Szcześniaka;

 2017 – 20 czerwca – w Karczmie nad Potokiem w Rytrze miało miejsce spotkanie z okazji 5 lecia istnienia stacjonarnego Sądeckiego Hospicjum. W imprezie wzięli udział pracownicy, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum i przedstawiciele wolontariuszy;

2017 – 14 lipca – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2017 – 26 lipca – ukonstytuował się nowy zarząd, nowym prezesem został Mieczysław Kaczwiński;

2017 – 9 sierpnia – wpływy z tego tytułu 1 % zamknęły się kwotą 175484, 17 zł. 

2017 – 15 września – firma NUTRICIA przekazała dwa fotele oraz krzesła do sal chorych, a dla podopiecznych oraz pracowników wodę mineralną oraz owoce;

2017 – 15 września – Sądeckie Hospicjum odwiedził biskup Leszek Leszkiewicz;

2017 – 15 września – Pan Adam Sawka oraz jego żona przekazali kwotę 2300 zł na rzecz Sądeckiego Hospicjum – zebraną w czasie ich ślubu;

2017 – 30 września – Krzysztof Golonka i Andrzej Śliwa przekazali na rzecz Sądeckiego Hospicjum sadzonki żonkili;

2017 – 6 października – powstają Pola Nadziei przy Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu;

2017 – 9 października – powstają Pola Nadziei przy Sądeckim Hospicjum;

2017 – 20 października – powstają Pola Nadziei przy  kościele NMP Częstochowskiej;

2017 – 23 października – pan Andrzej Gajewski w imieniu całej rodziny zakupił na potrzeby naszej placówki pralko – suszarkę;

2017 – 9 listopada – 13 fotoobrazów z wizerunkiem św. Jana Pawła II – dar pani Agnieszki Szczurek;

2017 – 16 listopada – powstają Pola Nadziei w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu;

2017 – 23 listopada – łóżko rehabilitacyjne od pani Janiny Kowalik;

2017 – 29 listopada – do Sądeckiego Hospicjum docierają dary wartości 22 tysięcy złotych od firmy ROSSMAN;

2017 – 2 grudnia – wizyta Motomikołajów w Sądeckim Hospicjum;

2017 – 13 grudnia – przekazanie kartek od Zespołu Świetlic Środowiskowych;

2017 – 20 grudnia – do Sądeckiego Hospicjum dociera Betlejemskie  Światełko Pokoju;

2017 – 21 grudnia – wizyta Bożeny Danek z życzeniami i prezentami;

2017 – 22 grudnia – wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2018 – 28 stycznia  – Kolędnicy Misyjni z parafii p.w. św. Jana Pawła II

2017 – 29 grudnia – świąteczno – nowowroczne spotkanie pracowników, wolontariuszy Sądeckiego Hospicjum, nagrody dla Pracownika Roku  pani Monika Grybel i  Wolontariusza Roku Krystyny Ogórek;

2018 – 3 stycznia – zestaw do strzyżenia, a dla rodzin pacjentów przebywających w naszym hospicjum osiem składanych krzeseł od pani Patrycji Wąchały;

2018 – 2 lutego – Gala Ziarnko Gorczycy 2018,  wyróżnieni zostali w kategorii osobowość Zygmunt Wolak i Paweł Cieślicki, a w kategorii firma/stowarzyszenie Mały Robinson i Fundacja Będzie Dobrze. Tytuły Przyjaciela Ziarnka Gorczycy trafiły w ręce Grzegorza Ząbra właściciela firmy „Grześ” i Zbigniewa Konieczka prezesa NEWAG – u. Galę uświetnił koncert Macieja Maleńczuka;

2018 – 19 – 21 marca – Pola Nadziei w Przysietnicy;

2018 – 24 marca – Przedszkole Galicyjskie jako pierwsze wyruszyło na Pola Nadziei; 

2018 – 28 marca – adeptki fryzjerstwa Magdalena Pawlik i Katarzyna Zakrzewska zadbały o wygląd podopiecznych SH i ZOL;

2018 – 6 kwietnia – Pola Nadziei w SP nr 9 w Nowym Sączu;

2018 – 11 kwietnia – Pola Nadziei w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu;

2018 – 13 kwietnia – rozdanie nagród w konkursie Żonkilowa Kartka;

2018 – 15 i 18 kwietnia – Pola Nadziei w SP nr 11 w Nowym Sączu;

2018 – 19 kwietnia – Pola Nadziei w SP nr 18 w Nowym Sączu oraz w Zespole Szkół nr 1;

2018 – 23 kwietnia – podsumowanie Pól Nadziei 2018. Rekord: 73501,81 zł;

2018 – 17 maja – hospicyjna majówka w gościnnych progach ryterskiej Karczmy nad Potokiem;

2018 – 11 czerwca – zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2018 – 26 czerwca – Bogdan Długosz S.J., proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Nowego Sącza, przekazał 135 paczek pampersów (3990 szt.) dla podopiecznych naszej placówki;

2018 – 11 lipca – dary dla Sądeckiego Hospicjum: sadzonki od Państwa Anny i Antoniego Kowalczyków oraz  maszynka do strzyżenia włosów od pani Królikiewicz;

2018 – 30 lipca – montaż fototapety ufundowanej przez panią Agnieszkę Szczurek;

2018 – 2 sierpnia – 181433,49 zł – taka kwota wpłynęła na konto Sądeckiego Hospicjum z odpisu 1 %;

2018 – 6 października – Panowie Krzysztof Golonka oraz Andrzej Śliwa przekazali 500 sztuk cebulek żonkila do stworzenia nowych Pół Nadziei. Powstały one przy SP nr 9, SP nr 21 oraz drugie przy SP nr 18;

2018 – 15 października – One Heart Festival 2018 dla Sądeckiego Hospicjum – dochód w wysokości 5267,10 zł;

2018 – 17 listopada – Mateusz Ziółko wgrywa program Twoja Twarz Brzmi Znajomo i przekazuje nagrodę (100 tys zł) na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum; 

2018 – 24 listopada – wizyta Mateusza Ziółko w Sądeckim Hospicjum, przekazanie nagrody, deklaracja promowania działań SH;

2018 – 24 listopada – pierwsza wizyta Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla w Sądeckim Hospicjum – deklaracja wsparcia;

2018 – 2 grudnia – Motomikołaje w  Sądeckim Hospicjum;

2018 – 4 grudnia – ZSŚ przekazuje kartki świąteczne Sądeckiemu Hospicjum;

2018 – 18 grudnia21 grudnia – Tydzień Cudów w Sądeckim Hospicjum;

2018 – 22 grudnia – wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum i ich rodzin. Wspólne kolędowanie z Mateuszem Ziółko i zespołem Creative Band; 

2018 – 28 grudnia – kolędnicy misyjni z parafii p.w. św. Jana Pawła II w Sądeckim Hospicjum;

2019 – 4 stycznia – spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników, wolontariuszy, członków i zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, tytułem Wolontariusza Roku 2018 wyróżniono pana Janusza Lomparta, a tytułem Pracownika Roku panią Sylwię Jurczak Małek;

2019 – 12 stycznia -koncert kolęd zespołu Confessio z Limanowej;

2019 – 8 lutego – Mateusz Ziółko nagrywa nowy spot promujący 1% dla Sądeckiego Hospicjum;

2019 – 16 lutego – Gala plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2019. Statuetki otrzymali: Urszula Baziak, Renata i Paweł Fojtowie, Vitberg i Park M. Mateusz Ziółko otrzymał tytuł Przyjaciela Ziarnka Gorczycy. Na licytacji za obraz Ryszarda Miłka zapłacono 11 000 zł. Galę uświetnił mini recital Mateusza Ziółko i występ kabaretu Hrabi. 

2019 – 6 marca – Jerónimo Martins Polska właściciele sieci sklepów Biedronka przekazali darowiznę na rzecz naszego hospicjum. Jest to pomoc rzeczowa dla naszej placówki. 

2019 -28 marca – podsumowanie kolejnej edycji konkursu plastycznego Żonkilowa Kartka. Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski (podziękowanie dla pana Wojciecha Piecha za życzliwość), firma Mały Robinson (na laureatów Ziarnka Gorczycy zawsze możemy liczyć) i Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Oto lista laureatów; I miejsce Bartłomiej Drożdż z Katolickiej Szkoły Podstawowej (parafia św. Heleny), II miejsce Luiza Tokarz z Przedszkola Danapis, III miejsce Marcel Tokarz ze Świetlicy os. Szujskiego, wyróżnienia Nadia Talar ze Szkoły Podstawowej nr 21 i Zuzia Serafin z Przedszkola Sióstr Niepokalanek

2019 – 31 marca – kolejna akcja Pola Nadziei udało się zebrać 82563,30 zł. W tym roku kwestujący pojawili się oczywiście w Nowym Sączu, Starym Sączu, Świniarsku, Wielogłowach, Piątkowej, Librantowej, Łącku.

2019 – 4 maja – koncert charytatywny Fundacji Garda na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum. Szczególne podziękowania dla Orkiestry Niezależnej i Chóru Młodzieżowego.

2019 – 20 maja – koncert charytatywny „Gramy i śpiewamy dla Sądeckiego Hospicjum” przygotowany przez  absolwentów i uczniów oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu pod opieką pani Edyty Baci i Zofii Woźniakiewicz. Dochód z koncertu – 1000 zł.

2019 – 29 maja – pan Adam Mucha ofiarował Sądeckiemu Hospicjum  kosiarkę spalinową. 

2019 – 19 czerwca – Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 21, Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Heleny, Zespołu Szkół w Przysietnicy, Szkoły Podstawowej we Florynce, Zespołowi Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół nr 1. Zebraliście 8284, 98 zł.

2019 – czerwiec państwo Magdalena Bryniarska i Rafał Zasadni przekazali kwotę 2000 zł na rzecz Sądeckiego Hospicjum, a państwo Marianna Horowska i Maciej Worytko 1525 zł. Datki zebrano podczas ślubów, gdyż nowożeńcy poprosili, by zamiast zakupu kwiatów, goście wsparli Sądeckie Hospicjum.

2019 – 10 lipca – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Nowego Sącza ojciec Bogdan Długosz SJ przekazał 4170 pampersów dla naszych podopiecznych. Środki na zakup zebrano w czasie Bożego Ciała. 

2019 – 2 września – Rozpoczęła się realizacja dużego projektu ekologicznego na terenie Sądeckiego Hospicjum. Stowarzyszenie podpisało umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39.99 kWp na budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum“. Zadanie pozwoli hospicjum na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby również na potrzeby planowanego nowego skrzydła hospicjum. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 319800,00zł, z czego dofinansowanie w wysokości 60% przekazał WFOŚiGK w Krakowie na kwotę 191880,00 zł . Projekt realizuje firma eko-on. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie września br.

2019 – 10 września – rekordowa kwota odpisu 1% podatku na rzecz Sądeckiego Hospicjum – 265 153,91 zł 

2019 – 7 listopada – państwo Irena i Bolesław Zającowie właściciele Cegielni Zawada przekazali 5000 sztuk pustaka Max na planowaną rozbudowę naszej placówki.

2019 – 17 grudnia – do hospicjum dotarła przesyłka od Rossmana. Wartość dostarczonych prezentów przekroczyła 19 300 złotych

2019 – 23 grudnia – Wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum. Gościem uroczystości był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Poczęstunek przygotowała firma Colosus państwa Joanny i Pawła Jabłońskich z Nowego Sącza .

2019 – grudzień/2020 – styczeń – Boże Narodzenie i Nowy Rok – czas odwiedzin Sądeckiego Hospicjum. Nie zawiedli Motomikołaje i pani Bożena Danek. Młodzież z terenu Nowego Sącza i okolic oraz harcerze.

2020 – 22 lutego – jubileuszowa 20. Gala Ziarnka Gorczycy – wyróżnienie powędrowało do firm:  Ersbet”Rafała Stanuszka i „Pyzik” Józefa Pyzika oraz Dariusza Popieli i Zbigniewa Konieczka. Tytuły Przyjaciół Ziarnka Gorczycy przyznane zostały Jadwidze Papaj i Tomaszowi Owsiance. Licytowano obraz Ryszarda Miłka (15 tys.). Dochód z imprezy 90 tys. zł. 

2020 – 8 marca –   Bau-Gips Grzegorza Lebdy z  z Nowego Sącza odświeża Sądeckie Hospicjum;

2020 – marzec – pandemia koronawirusa, ograniczenia, ale i ogromne wsparcie Sądeczan, sądeckiego biznesu;

2020 – 30 czerwca – pozwolenie na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum wydana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla;

2020 – 11 sierpnia  – ogłoszenie wyników akcji 1% – za rok 2019 wpłynęła kwota  294090,71 zł, czyli 28 tys więcej niż w roku ubiegłym;

2020 – 11 sierpnia – podpisanie umowy na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum z firmą eRSbet;

2020 – 10 października – na terenie Sądeckiego Hospicjum 4 Nowosądecka Drużyna Wielopoziomowa „Trzy Żywioły” zorganizowała sadzenie żonkili na przyszłoroczne Pola Nadziei;

2020 – 13 listopada – Józef Pyzik przekazuje 5 telewizorów na wyposażenie sal nowo powstającego skrzydła hospicjum;

2020 – 8 grudnia – Motomikołaje w Sądeckim Hospicjum;

2020 – 22 grudnia – podpisanie umowy darowizny na kwotę 20 000,00 zł z Fundacją Newag z Nowego Sącza;

2020 – 23 grudnia – wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2021 – 12 lutego – montaż witraży w nowej kaplicy;

2021 – 29 kwietnia – rekordowy konkurs „Żonkilowa kartka”, wpłynęło 855 prac.

I miejsce – Liliana Kalarus – Szkoła Podstawowa nr 1

II miejsce – Maja Cycoń – Szkoła Podstawowa w Łabowej
III miejsce – Helena Waligóra – Przedszkole Amelka
Wyróżnienia – Małgorzata Czuba – Szkoła Podstawowa 16
Leon Hedwig – Przedszkole Sióstr Niepokalanek
Specjalne wyróżnienia
Amelia Biernacka – Akademicka Szkoła Podstawowa- nagroda ufundowana przez pracowników Sądeckiego Hospicjum
Tomasz Gwóźdź – Szkoła Podstawowa nr 18 nagroda specjalna dyrektora placówki
2021 – 19 maja – prezent od państwa Danuty i Bolesława Złockich właściciela firmy P.P.H.U „HEBE” S.C. Centrum Ogrodnicze w Nowym Sączu – wspaniałe drzewo;
2021 – 25 maja – pan Janusz Lompart oraz pan Ryszard Bień ofiarowali 840 sztuk pampersów dla naszych podopiecznych;
2021 – 27 maja – kwiaty od pani Wandy Pawłowskiej;
2021 – 28 maja – panowie Andrzej Śliwa i Krzysztof Golonka przekazali około 100 szt. sadzonek kwiatowych;
2021 – 4 czerwca – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej przekazała 1144, 49 zł na rzecz Sądeckiego Hospicjum;
2021 – 15 czerwca – przedstawiciele Fundacji Newag oraz Firmy Newag państwo Aldona Mastalerz i Roman Chochorowski przekazali 990 szt. pampersów dla naszych podopiecznych;
2021 – 16 czerwca – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 przekazali 3000 zł zebrane w ramach szkolnej akcji Pola Nadziei; 
2021 – 17 czerwca – czterdzieści jeden fotoobrazów trafiło do Sądeckiego Hospicjum – dar artystów fotografii Urszuli i Pawła Ferencòw;
2021 – 22 czerwca – dar Zuzi Dudzik – pościel zakupiona z darów pierwszokomunijnych;
2021 – 9 lipca – Łukasz Osman właściciel firmy fajnebuty.net przekazał 150 par klapek dla naszych podopiecznych oraz personelu;
2021 – 10 lipca – Szkoła Podstawowa we Florynce przekazała 460 zł zebranych podczas akcji Pola Nadziei 2021;
2021 – 15 lipca – 4680 sztuk pampersów przekazał  dla naszych podopiecznych ojciec Bogdan Długosz – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu; 
 
2021 – 9 sierpnia – nagranie teledysku do nowej piosenki Arkadia i Mateusza Ziółki;
2021 – 11 sierpnia – zakończyła się rozbudowa Sądeckiego Hospicjum;
2021 – 14 sierpnia – założenie rolet przez firmę ROYAL;
2021 – 23 sierpnia – montaż mebli przez firmę Top Cezar;
2021 – 5 września – montaż umywalek przez pracowników PPHU „Centrum”;
2021 – 21 września – meble z ekoskóry od właściciela firmy Top Cezar z Limanowej;
2021 – 23 września – podsumowanie akcji 1% –

HISTORIA HOSPICJUM – KALENDARIUM

1999 – 26 maja spotkanie 26 członków –  założycieli Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”. Przyjęcie statutu stowarzyszenia, wybranie komitetu założycielskiego. Inicjatorami powstania organizacji byli ks. Stanisław Czachor oraz członkowie Stowarzyszenia Nowy Sącz 2000. Pomocą służyły mgr Romana Antoniewicz z Katowic oraz dr Janina Stokłosa z Krakowa; członkowie założyciele zobowiązali się  do pozyskiwania wolontariuszy do pracy hospicyjnej;

1999 – 10 września – rejestracja Statutu Towarzystwa w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

1999 – październik – dwa spotkania członków założycieli – gościem jednego z nich był ks. dr Eugeniusz Dutkiewicz krajowy duszpasterz hospicjów;

1999 – 1 grudnia – pierwsze zebranie Towarzystwa Przyjaciół Chorych „ Sądeckie Hospicjum” w Domu Parafialnym przy ul. Kunegundy 12a. Wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem Został dr nauk medycznych Jerzy Gala, v-ce prezesem
dr Andrzej Przybyszowski, skarbnikiem Krystyna Słaby-Karkoszka, mgr  Zofia Pieczkowska skarbnikiem,  lek. Med. Jadwiga Żółcińska – kierownikiem zespołu lekarzy wolontariuszy, piel. dypl. Helena Haba – kierownikiem zespołu wolontariatu pielęgniarskiego, mgr Roman Porębski – kierownikiem zespołu administracyjnego.  Przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej został pan Roman Hasslinger, v-ce przewodniczącą lek. med. Zofia Kubisz-Pajor, sekretarzem  Magdalena Krok,  członkami  Janina Śliwa oraz Dominika Kroczek. Do pracy w ramach wolontariatu zgłosiło się: 2 księży, 5 lekarzy, 18 pielęgniarek,13 wolontariuszy socjalnych,
7 wolontariuszy administracyjnych. Siedzibą Stowarzyszenia zostały pomieszczenia Caritasu przy ul. Kościuszki. Rozpoczęto  szkolenia wolontariuszy, przygotowując ich do właściwej pracy z podopiecznymi;

2000 – kwiecień – szkolenie w Limanowej prowadzone przez prof. dr n. med. Krystynę de Walden- Galuszko na temat „U kresu – opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi”;

2000 – czerwiec – rezygnacja z funkcji prezes dr Jerzy Gali. Obowiązki prezesa przejmuje mgr Roman Porębski, który pełnił tę funkcję do lutego 2012 r.;

2001 – 16 września –  konferencja naukowa, której kierownikiem był prof. dr hab. Jacek Łuczak na temat „Jak radzić w cierpieniu” oraz „Zaawansowane zagadnienia opieki paliatywnej w chorobie nowotworowej”.
utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Paliatywnej, która jest czynna raz w tygodniu. Kierownikiem zostaje lek. med. Jadwiga Żółcińska. Po jej rezygnacji funkcję obejmuje lek med. Zofia Kubisz-Pajor, która pełni ją do dzisiaj.
szkolenia wyjazdowe w Warszawie, Dąbrowie Górniczej oraz w Krakowie. Lekarze i pielęgniarki kończą kurs z holistycznej opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej.

2002 – spotkania formacyjno-tematyczne w Gródku nad Dunajcem dla wolontariuszy z całej Małopolski;

2000-2012 – Przez cały okres działania hospicjum jednocześnie opieką domową objętych jest około 30 chorych: nowotworowych oraz przewlekle. Przez okres 11 lat zmarło około 450 podopiecznych. Dwa razy do roku: w niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych o godz. 15.00 w kościele matki Boskiej Bolesnej (Stary Cmentarz) jest odprawiana Msza Św. za zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2008 – 17 grudnia – Rada Miasta Nowego Sącza uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r. poparła inicjatywę budowy stacjonarnego hospicjum. Prezydent  miasta przekazał nieodpłatnie działkę przy ulicy Nawojowskiej w sąsiedztwie DPS;

2009-2011 – dochód z akcji charytatywnej „Ziarnko Gorczycy” przeznaczony na budowę i wyposażenie hospicjum stacjonarnego;

2011 – 9 grudnia – Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla „Lidera działalności pro publico bono” otrzymało – Sądeckie Hospicjum;

2011- 21 grudnia  – uroczyste otwarcie Sądeckiego Hospicjum. Liczby dnia:

• szacunkowe koszty inwestycji – 4 mln zł.;
• koszty po postępowaniu przetargowym – 3 mln 500 tys. zł.;
• dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2 mln 454 tys.;
• wkład własny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum – 1 mln 52 tys. w tym około 500 tys. zł uzyskane w wyniku akcji charytatywnej związanej z plebiscytem „Ziarnko Gorczycy” (2009, 2010,2011);
• wyposażenie – 200 tys. zł. – dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.;
• dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – 48 960 zł – na zakup sprzętu specjalistycznego;  

2012- 11 lutego – Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego;

2012 –  24 lutego – z funkcji prezesa Towarzystwa zrezygnował Pan Roman Porębski;

2012 – 1 marca – Leszek Zegzda stanął na czele Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2012 –  15 kwietnia – w ramach akcji „Pola Nadziei” przeprowadzanej przy parafiach Sądecczyzny zebrano 20.350zł;

2012 1 maja – dzięki kontraktowi podpisanemu z Narodowym Funduszem Zdrowia Sądeckie Hospicjum zaczyna przyjmować pacjentów. Nad sprawnym funkcjonowaniem placówki czuwają dyrektor Mieczysław Kaczwiński i dyrektor ds. medycznych lek. Zofia Kubisz-Pajor. Kontrakt obejmuje refundację opieki na 18 pacjentami.

2012 5 czerwca – w Nowym Sączu zawitała grupa kolarzy biorąca udział w „ Rajdzie przez Polskę dla polskich hospicjów” organizowanym przez Fundację Babci Aliny. Sądeckie Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt wartości       6000 zł.

2012 lipiec, sierpień – szkolenia wolontariuszy  prowadzone przez lekarza medycyny paliatywnej i psychologa w ramach Letniej Szkoły Wolontariatu;

2012 październik – konferencja prasowa zarządu TPCh Sądeckie Hospicjum poświęcona bieżącej działalności placówki oraz wdrożeniu projektu współfinansowanemu przez UM Nowy Sącz „Rehabilitacja weekendowa w Sądeckim Hospicjum”;

20121-2 listopada – TPCh „Sądeckie Hospicjum” uczestniczy w kweście „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”;

201221 listopada – spotkanie członków zarządu TPCh „Sądeckie Hospicjum” z przedstawicielami Hospicjum św. Łazarza w Krakowie;

2012 – Nagroda Grand Prix Amicus Hominum dla Mieczysława Kaczwińskiego;

201211 grudnia – decyzją ks. biskupa Andrzeja Jeża kapelanem Sądeckiego Hospicjum zostaje oficjalnie ks. Józef Wojnicki;

2012 12 grudnia – zgoda ks. biskupa Andrzeja Jeża na erygowanie kaplicy w Sądeckim Hospicjum;

201231 grudnia – w roku 2012 stacjonarne Sądeckie  Hospicjum przyjęło 114 pacjentów, z pomocy hospicjum domowego skorzystało 50 osób;

2013styczeń – Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum od XII edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy włącza się do organizacji przedsięwzięcia;
2013 – 2 lutego – Dorota Hedwig, ojciec Stanisław Majcher, Firma „Grześ” i Zakład Karny w Nowym Sączu to laureaci XII edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy. Galę uświetnił koncert Janusza Radka;

2013- 24 marca – zorganizowano po raz pierwszy dzień otwarych drzwi w Sądeckim Hospicjum, celem przedsięwzięcia było poinformowanie o funkcjonowaniu i warunkach przyjęcia do placówki;

2013 – 2 kwietnia – erygowanie kaplicy hospicyjnej przez księdza dr Jana Piotrowskiego prepozyta bazyliki św. Małgorzaty, który ofiarował hospicjum kopię obrazu Przemienienia Pańskiego;

2013 – 2 kwietnia – odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, gościem honorowym był ksiądz dr Jan Piotrowski;

2013 – 4 kwietnia – Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa przekazał w użytkowanie Sądeckiemu Hospicjum samochód pozostający do tej pory w zasobach MORD Nowy Sącz, inicjatorem był Waldemar Olszyński – Dyrektor MORD w Nowym Sączu;

2013 – 4 kwietnia – Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego odwiedził Sądeckie Hospicjum;

2013 – 5 maja – w ramach akcji Pola Nadziei zebrano 17 859.50 zł.

2013 – czerwiec – w ramach odpisu z tytułu 1% Sądeckie Hospicjum wzbogaciło się o 146 399 zł.;

2013 – 19 września – Aneta i Grzegorz Feckowie ufundowali klęcznik do kaplicy Sądeckiego Hospicjum i przekazali ten niecodzienny dar na ręce Leszka Zegzdy;

2013 – 3 października – u Sądeckim Hospicjum odbyło się szkolenie wolontariszy, w którym wzięło udział 28 osób;

2013 – 31 października – pod budynkiem ZSEM im. Józefa Kustronia zakwitły Pola Nadziei, młodzież działająca w Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk właczyła się do akcji, sadząc żonkile, które wiosną zostaną rozprowadzone w ramach akcji Pola Nadziei;

2013 – 3 listopada – w kościółku na Starym Cmentarzu odprawiona została msza święta w intencji zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum i członków ich rodzin;

2013 – 15 listopada – w Sądeckim Hospicjum pojawili się wolontariusze z Gimnazjum nr 5 realizujący projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Ewa Tomczak;

2013 – 16 listopada – pracownicy SH i członkowie TPCh Sądeckie Hospicjum wzięli udział w wycieczce szlakiem architektury drewnianej;

2013 – 19 listopada – Sądeckie Hospicjum wzbogaciło się o trzy telewizory, które umieszczono w pokojach podopiecznych;

2013 – 18,19 grudnia – w Sądeckim Hospicjum pojawili się kolędnicy ze świetlic środowiskowych z osiedla Szujskiego, Wojska Polskiego i Zawady oraz Gimnazjum nr 5;

2013- 27 grudnia – spotkanie kolędowe członków zarządu TPCh z pracownikami Sądeckiego Hospicjum;

2014 – styczeń – na stronie Sądeckiego Hospicjum pojawił się program do bezpłatnego rozliczania PIT z mozliwością odpisu 1% na rzcz TPCh Sądeckie Hospicjum;

2014 – 1 lutego – odbyła się uroczysta gala, koncert i bal charytatywny na podsumowanie plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2014, stuetki powędrowały do Pani Anny Pawłowskiej i Pana Wiesława Wcześnego oraz Grzegorza Lebdy właściciela firmy BAU-GIPS i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z Piwnicznej;

2014 – 15 marca – ogłoszenie wyników konkursu Żonkilowa Kartka, na który wpłynęło 296 kartek wykonanych przez dzieci;

2014 – 30 marca – finał akcji charytatywnej Pola Nadziei, która w tym roku miała szeroki zasięg. Włączyły się do niej po raz pierwszy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, młodzież z ZSEM im. Józefa Kustronia w Nowym Sączu,TEB Edukacja,ZS w Librantowej.Zebrano 30000 zł.;

2014 – 27 kwietnia – w dniu kanonizacji Jana Pawła II odprawiona została msza  swięta za zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 10 sierpniadochód z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum w tym roku wyniósł 176782,26 zł.

2014 – 4 września – Sądeckie Hospicjum z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza otrzymało relikwie krwi św. Jana Pawła II
2014 – 7 września – Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum świętowało jubileusz 15 – lecia. W czasie uroczystej gali prezes Leszek Zegzda i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali list intencyjny w sprawie rozbudowy Sądeckiego Hospicjum

2014 – 11 września – zmarła Pani Zofia Kubisz – Pajor dyrektor ds. medycznych Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 2 listopada – w kościółku na Starym Cmentarzu odprawiono Mszę św. w intencji zmarłych podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 15 listopada – do Wadowic udała się grupa pracowników Sądeckiego Hospicjum;

2014 – 21 grudnia – koncert charytatywny na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum, wystąpili Państwo Agnieszka i Tomasz Kuk – światowej sławy śpiewacy operowi. Podczas koncertu zuchy z Wesołej Gromadki przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju.

2014 – 27 grudnia – spotkanie pracowników Sądeckiego Hospicjum z zarządem Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2015 – 7 lutego – Ziarnko Gorczycy 2015 – laureatami zostali Barbara i Aleksander Porzuckowie, Stanisław Wolak oraz Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” z Podegrodzia;

2015 – 5 marca – Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie z pielęgniarką na co dzień pracującą w Sądeckim Hospicjum;

2015 – 7 marca – początek prac przy rozbudowie Sądeckiego Hospicjum . Wykonawca – firma ALFA z Gorlic

2015 – 26 marca rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żonkilowa kartka” . Na konkurs wpłynęło 336 prac

2015 – 19 kwietnia – finał akcji POLA NADZIEI. Zebrano ponad 37 tysięcy złotych. Do akcji włącza się coraz więcej dzieci i młodzieży. Szczegóły w zakładce Szkoła Pól Nadziei.

2015 – 24 czerwca – Firma ALFA zakończyła prace budowlane przy rozbudowie Sądeckiego Hospicjum;

2015 – 8 listopada – Msza św. w intencji zmarłych podopiecznych SH;

2015 – 10 listopada –  artysta fotografik Janusz Chojnacki przekazał swoje zdjęcia Sądeckiemu Hospicjum;

2015 – 25 listopada – Fundacja Babci Aliny przekazała SH łózko rehabilitacyjne z osprzętem;

2015 – 8 grudnia – Motomikołaje w Sądeckim Hospicjum; 8 grudnia 2015 roku z odwiedzinami w Sądeckim Hospicjum pojawili się mili goście. Od dawna oczekiwany Mikołaj odwiedził podopiecznych naszej placówki. Były prezenty, rozmowy i wiele radości. To już po raz drugi odwiedzili nas motomikołaje

2015 – 18 grudnia – prezenty od firmy Nitricia. Do Sądeckiego Hospicjum dotarły dwie gwiazdki z prezentami, a były to Panie Jolanta Rozmus i Barbara Zelek  przedstawicielki i firmy Nutricia. Do hospicjum przybyły z życzeniami dla chorych i personelu oraz z prezentami w postaci ozdób choinkowych. Oczywiście ubrały jedną z choinek i pozostawiły ozdoby na drugą, przyniosły jeszcze smaczne ciasto dla wszystkich w hospicjum. Panie zapowiedziały się, że  jeszcze w tym roku przybędą do nas ze wspaniałymi prezentami dla podopiecznych – specjalnymi środkami odżywczymi .

2015 – 22 grudnia – Betlejemskie Światełko Pokoju od „Wesołej Gromadki” Już drugi rok z rzędu 22 grudnia do Sądeckiego Hospicjum dotarli przedstawiciele Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Chorągwi Krakowskiej – a były to Zuchy z Wesołej Gromadki pod opieką druhny Małgorzaty Belskiej. Światełko przekazano pracownikom Sądeckiego Hospicjum, pracownicy obiecali podzielić się z podopiecznymi oraz ich rodzinami. Dyrektor Mieczysław Kaczwinski przekazał zuchom słodycze na dalszą ich drogę roznoszenia światełka pokoju do osób i instytucji w naszym mieście.

2016 – 11 stycznia – spotkanie  opłatkowe pracowników SH;

2016 – 15 stycznia – odwiedziny kolędników z Gimnazjum nr 5 z opiekunami Ewą Tomczak, Anną Wantuch i Wacławem  Bacią.  Goście zaśpiewali przy wtórze gitary kolędy, odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz przekazali drobne prezenty. Po kolędowani dyrektor przekazał młodzieży kilka informacji o funkcjonowaniu hospicjum. To kolejna wizyta w hospicjum młodzieży z gimnazjum, którego patronką jest Święta Kinga.

2016 – 16 stycznia – odwiedziny kolędników z parafii p.w. św. Jana Pawła II 

2016 – 24 stycznia – Gala Ziarnka Gorczycy 2016. Dochód z gali i balu przeznaczony zostanie  w całości na funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum. W kategorii osobowość nagrodzone zostały pani Małgorzata Belska i pani Krystyna Kronenberger. Natomiast w kategorii firma/stowarzyszenie: Forum Sądeckich Motocyklistów Motosacz oraz Stowarzyszenie Orion. Tytuł Przyjaciela Ziarnka Gorczycy trafił do Pana Józefa Pyzika.

2016 – 24 stycznia – odwiedziny kolędników z Gołkowic.Goście przedstawili wspaniały program kolędniczy, w którym nie zabrakło wspaniałych kolęd, przyśpiewek i gorących życzeń. Wizyta dała wszystkim dużo radości wywołała uśmiechy na twarzach wszystkich zebranych.Goście wyznali, że przybyli do hospicjum z potrzeby serca. Dyrektor Mieczysław Kaczwiński podziękował za odwiedziny, życząc wzajemnie wszystkiego, co najlepsze w nowym roku.

2016 – 24 marca – remont sal Sądeckiego Hospicjum dzięki pomocy firmy Bau-Gips pana Grzegorza Lebdy;

2016 – 31 marca – rozstrzygnięcie III edycji konkursu ” Żonkilowa kartka”. Jury nagrodziło: Zuzannę Jeż ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu, Natalię Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, Wiktorię Matyaszek z Niepublicznego Przedszkola „Miś” w Nowym Sączu, Zuzannę Kolańczyk z Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Nowym Sączu, Lenę Szczepanek z Niepublicznego Przedszkola Edukacyjnego w Nowym Sączu oraz Nikodema Kowala ze Świetlicy Środowiskowej „Szujskiego”.

2016 – 17 kwietnia – rekordowa zbiórka w ramach akcji Pola Nadziei,tegoroczna akcja Pola Nadziei zamknęła się kwotą 41365,51 zł. 

2016 – 2 lipca – 12 materaców przeciwodleżynowych oraz dwa koncentratory tlenu dla osób, które mają problemy z oddychaniem. To dary o wartości ponad 6 tysięcy złotych, jakie 2 lipca przekazali wolontariusze Fundacji Babci Aliny Sądeckiemu Hospicjum. Wolontariusze przyjechali do Nowego Sącza na rowerach. Od rogatek miasta asystowali im sądeccy motocykliści, a na miejscu przywitała ich kapela regionalna i pacjenci hospicjum. Bardzo dziękujemy fundacji za kolejny dar1.

2016 – 13 sierpnia – jednym z wydarzeń Festiwalu Karpaty OFF-er było odsłonięcie muralu 3D na ścianie Sądeckiego Hospicjum. Autorami dzieła ” Piętro wyżej” są Mgr Mors, Banan i Kifu. Mural robi wrażenie nie mniejsze niż dzieła Salvadore Dali.

2016 – 17 sierpnia –  z ogromnym wzruszeniem informujemy, że na konto Sądeckiego Hospicjum z tytułu przekazania 1% podatku wpłynęło 153024 zł o 17 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

2016 – 22 września –w hospicyjnej kaplicy zamontowano witraż przedstawiający św. Jana Pawła II chodzącego po Polach Nadziei. Witraż wykonała firma „Kryształ” z Podegrodzia na zamówienie anonimowego darczyńcy.

2016 – 2 grudnia – z odwiedzinami w Sądeckim Hospicjum pojawili się mili goście. Od dawna oczekiwany Mikołaj odwiedził podopiecznych naszej placówki. Były prezenty, rozmowy i wiele radości. To już po raz trzeci odwiedzili nas motomikołaje. Dziękujemy i zapraszamy za rok .

2016 – 16 grudnia – w Sądeckim Hospicjum pojawili się członkowie Koła Fotograficznego z Panią Anną Wantuch z niezwykłymi fotoobrazami autorstwa członków koła i Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Dar płynący z serca ma ozdobić ściany Sądeckiego Hospicjum.

2016 – 21 grudnia – Zuchy z Czwartej Nowosądeckiej Drużyny Wielopoziomowej Trzy Żywioły wraz z druhną Anetą Kaczmarczyk pojawiły się w Sądeckim Hospicjum i przyniosły Betlejemskie Światełko Pokoju.

2016 – 23 grudnia – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej po raz pierwszy odwiedził Sądeckie Hospicjum. I Nowosądecka drużyna Harcerska „RUBIEŻ” pod opieką Piotra Dziewałtowskiego składała życzenia podopiecznym oraz pracownikom Sądeckiego Hospicjum.

2016 – 30 grudnia – Tradycyjnie na przełomie Starego i Nowego Roku w Sądeckim Hospicjum odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie pracowników, wolontariuszy, członków i zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Zebranych pobłogosławił i wspólną modlitwę poprowadził ks. Józef Wojnicki. W trakcie uroczystości wyróżniono tytułem Wolontariusza Roku 2016 pana Janusza Lamparta, a tytułem Pracownika Roku panią Katarzynę Cempę. Przy smakowitym posiłku przygotowanym przez firmę „Colosus” rozmawiano o mijającym roku, ale co ważniejsze, o tym, co przyniesie Nowy 2017 Rok

2017 – 2 stycznia – uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego. Przecięcia wstęgi  o godzinie 12:00 dokonali: pani Bożena Jawor – Przewodnicząca RM Nowego Sącza, Pani Dominika Kroczek – wiceprezes TPCh „Sądeckie Hospicjum” , pani Joanna Mierzwińska – wicedyrektor Sądeckiego Hospicjum d.s.medycznych, pan Wojciech Piech zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pan Leszek Zegzda prezes zarządu TPCh „Sądeckie Hospicjum”, pan Marek Surowiak przewodniczący komisji rewizyjnej TPCh „Sądeckie Hospicjum”. Oddział poświęcił ksiądz Józef Wojnicki. Do ZOL będą przyjmowane osoby wymagające długoterminowej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, jak i rehabilitacyjnej. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na oddział w przyszłym tygodniu. Opiekę znajdzie tam 16 osób po wylewach, czy urazach kręgosłupa. Miesięcznie na działalność nowego oddziału Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” będzie musiało znaleźć 75 tysięcy złotych. Pieniądze głównie pochodzić będą z 1%, zbiórki Pola Nadziei i akcji Ziarnko Gorczycy. Uroczystość uświetniły swoim występem „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży, prezentując zwyczaje kolędowe Lachów Sądeckich. Podczas uroczystości wyróżniono tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”Joannę Misygar, Jadwigę Papaj, Andrzeja Wańczyka i Marka Zygmunta.

2017- 11 lutego – Nagrody statuetki powędrowały w tym roku w kategorii firma/ stowarzyszenie do nowosądeckiego NEWAG-u oraz Mariposa Med-Spa. Indywidualne wyróżnienia trafiły do rąk Pani Iwony Romaniak i Pana Sławomira Szczerkowskiego. Tytuł honorowy Przyjaciela Ziarnka Gorczycy otrzymała firma Erbet. Podczas gali licytowano obraz Ryszarda Miłka, który osiągnął cenę 4 tys zł. Uroczystość uświetnił koncert Mateusza Ziółko.

2017 – 26 kwietnia – w Sądeckim Hospicjum miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w IV konkursie „Żonkilowa kartka”.

2017 – 30 kwietnia – Rekordowe wpływy z akcji charytatywnej Pola Nadziei. Sądeczanie wrzucili do puszek      55623,93 zł. Akcja prowadzona była w Nowym Sączu, Starym Sączu, Librantowej, Świniarsku, Piątkowej. 

2017 – 15 majaPiąte urodziny Sądeckiego Hospicjum. W formie stacjonarnej (27 łóżek) placówka funkcjonuje od maja 2012 roku. W styczniu 2017 roku, dzięki wsparciu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (16 łóżek). W oparciu o wolontariat działa także hospicjum domowe. W ciągu minionych 5 lat z pomocy hospicjum skorzystało 984 osoby. Obecnie w Sądeckim Hospicjum jest zatrudnionych 50 osób, w tym 6 lekarzy, 2 psychologów, 3 fizjoterapeutów, 19 pielęgniarek i 9 opiekunów oraz pracownicy administracji i obsługi. Wsparciem służy także 16 wolontariuszy. Podczas jubileuszowej gali prezes Towarzystwa, Leszek Zegzda wraz z dyrektorem Hospicjum Mieczysławem Kaczwińskim uhonorowali zasłużonych statuetkami „Serce za serce”. Otrzymali je: Anna i Jan Kos, Witold Król, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak (w imieniu laureata statuetkę odebrał wiceprezydent Wojciech Piech), Marek Urban oraz Irena i Bolesław Zając. Obchody 5. urodzin Sądeckiego Hospicjum uświetnił koncert Mietka Szcześniaka;

 2017 – 20 czerwca – w Karczmie nad Potokiem w Rytrze miało miejsce spotkanie z okazji 5 lecia istnienia stacjonarnego Sądeckiego Hospicjum. W imprezie wzięli udział pracownicy, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum i przedstawiciele wolontariuszy;

2017 – 14 lipca – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2017 – 26 lipca – ukonstytuował się nowy zarząd, nowym prezesem został Mieczysław Kaczwiński;

2017 – 9 sierpnia – wpływy z tego tytułu 1 % zamknęły się kwotą 175484, 17 zł. 

2017 – 15 września – firma NUTRICIA przekazała dwa fotele oraz krzesła do sal chorych, a dla podopiecznych oraz pracowników wodę mineralną oraz owoce;

2017 – 15 września – Sądeckie Hospicjum odwiedził biskup Leszek Leszkiewicz;

2017 – 15 września – Pan Adam Sawka oraz jego żona przekazali kwotę 2300 zł na rzecz Sądeckiego Hospicjum – zebraną w czasie ich ślubu;

2017 – 30 września – Krzysztof Golonka i Andrzej Śliwa przekazali na rzecz Sądeckiego Hospicjum sadzonki żonkili;

2017 – 6 października – powstają Pola Nadziei przy Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu;

2017 – 9 października – powstają Pola Nadziei przy Sądeckim Hospicjum;

2017 – 20 października – powstają Pola Nadziei przy  kościele NMP Częstochowskiej;

2017 – 23 października – pan Andrzej Gajewski w imieniu całej rodziny zakupił na potrzeby naszej placówki pralko – suszarkę;

2017 – 9 listopada – 13 fotoobrazów z wizerunkiem św. Jana Pawła II – dar pani Agnieszki Szczurek;

2017 – 16 listopada – powstają Pola Nadziei w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu;

2017 – 23 listopada – łóżko rehabilitacyjne od pani Janiny Kowalik;

2017 – 29 listopada – do Sądeckiego Hospicjum docierają dary wartości 22 tysięcy złotych od firmy ROSSMAN;

2017 – 2 grudnia – wizyta Motomikołajów w Sądeckim Hospicjum;

2017 – 13 grudnia – przekazanie kartek od Zespołu Świetlic Środowiskowych;

2017 – 20 grudnia – do Sądeckiego Hospicjum dociera Betlejemskie  Światełko Pokoju;

2017 – 21 grudnia – wizyta Bożeny Danek z życzeniami i prezentami;

2017 – 22 grudnia – wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2018 – 28 stycznia  – Kolędnicy Misyjni z parafii p.w. św. Jana Pawła II

2017 – 29 grudnia – świąteczno – nowowroczne spotkanie pracowników, wolontariuszy Sądeckiego Hospicjum, nagrody dla Pracownika Roku  pani Monika Grybel i  Wolontariusza Roku Krystyny Ogórek;

2018 – 3 stycznia – zestaw do strzyżenia, a dla rodzin pacjentów przebywających w naszym hospicjum osiem składanych krzeseł od pani Patrycji Wąchały;

2018 – 2 lutego – Gala Ziarnko Gorczycy 2018,  wyróżnieni zostali w kategorii osobowość Zygmunt Wolak i Paweł Cieślicki, a w kategorii firma/stowarzyszenie Mały Robinson i Fundacja Będzie Dobrze. Tytuły Przyjaciela Ziarnka Gorczycy trafiły w ręce Grzegorza Ząbra właściciela firmy „Grześ” i Zbigniewa Konieczka prezesa NEWAG – u. Galę uświetnił koncert Macieja Maleńczuka;

2018 – 19 – 21 marca – Pola Nadziei w Przysietnicy;

2018 – 24 marca – Przedszkole Galicyjskie jako pierwsze wyruszyło na Pola Nadziei; 

2018 – 28 marca – adeptki fryzjerstwa Magdalena Pawlik i Katarzyna Zakrzewska zadbały o wygląd podopiecznych SH i ZOL;

2018 – 6 kwietnia – Pola Nadziei w SP nr 9 w Nowym Sączu;

2018 – 11 kwietnia – Pola Nadziei w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu;

2018 – 13 kwietnia – rozdanie nagród w konkursie Żonkilowa Kartka;

2018 – 15 i 18 kwietnia – Pola Nadziei w SP nr 11 w Nowym Sączu;

2018 – 19 kwietnia – Pola Nadziei w SP nr 18 w Nowym Sączu oraz w Zespole Szkół nr 1;

2018 – 23 kwietnia – podsumowanie Pól Nadziei 2018. Rekord: 73501,81 zł;

2018 – 17 maja – hospicyjna majówka w gościnnych progach ryterskiej Karczmy nad Potokiem;

2018 – 11 czerwca – zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum;

2018 – 26 czerwca – Bogdan Długosz S.J., proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Nowego Sącza, przekazał 135 paczek pampersów (3990 szt.) dla podopiecznych naszej placówki;

2018 – 11 lipca – dary dla Sądeckiego Hospicjum: sadzonki od Państwa Anny i Antoniego Kowalczyków oraz  maszynka do strzyżenia włosów od pani Królikiewicz;

2018 – 30 lipca – montaż fototapety ufundowanej przez panią Agnieszkę Szczurek;

2018 – 2 sierpnia – 181433,49 zł – taka kwota wpłynęła na konto Sądeckiego Hospicjum z odpisu 1 %;

2018 – 6 października – Panowie Krzysztof Golonka oraz Andrzej Śliwa przekazali 500 sztuk cebulek żonkila do stworzenia nowych Pół Nadziei. Powstały one przy SP nr 9, SP nr 21 oraz drugie przy SP nr 18;

2018 – 15 października – One Heart Festival 2018 dla Sądeckiego Hospicjum – dochód w wysokości 5267,10 zł;

2018 – 17 listopada – Mateusz Ziółko wgrywa program Twoja Twarz Brzmi Znajomo i przekazuje nagrodę (100 tys zł) na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum; 

2018 – 24 listopada – wizyta Mateusza Ziółko w Sądeckim Hospicjum, przekazanie nagrody, deklaracja promowania działań SH;

2018 – 24 listopada – pierwsza wizyta Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla w Sądeckim Hospicjum – deklaracja wsparcia;

2018 – 2 grudnia – Motomikołaje w  Sądeckim Hospicjum;

2018 – 4 grudnia – ZSŚ przekazuje kartki świąteczne Sądeckiemu Hospicjum;

2018 – 18 grudnia21 grudnia – Tydzień Cudów w Sądeckim Hospicjum;

2018 – 22 grudnia – wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum i ich rodzin. Wspólne kolędowanie z Mateuszem Ziółko i zespołem Creative Band; 

2018 – 28 grudnia – kolędnicy misyjni z parafii p.w. św. Jana Pawła II w Sądeckim Hospicjum;

2019 – 4 stycznia – spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników, wolontariuszy, członków i zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, tytułem Wolontariusza Roku 2018 wyróżniono pana Janusza Lomparta, a tytułem Pracownika Roku panią Sylwię Jurczak Małek;

2019 – 12 stycznia -koncert kolęd zespołu Confessio z Limanowej;

2019 – 8 lutego – Mateusz Ziółko nagrywa nowy spot promujący 1% dla Sądeckiego Hospicjum;

2019 – 16 lutego – Gala plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2019. Statuetki otrzymali: Urszula Baziak, Renata i Paweł Fojtowie, Vitberg i Park M. Mateusz Ziółko otrzymał tytuł Przyjaciela Ziarnka Gorczycy. Na licytacji za obraz Ryszarda Miłka zapłacono 11 000 zł. Galę uświetnił mini recital Mateusza Ziółko i występ kabaretu Hrabi. 

2019 – 6 marca – Jerónimo Martins Polska właściciele sieci sklepów Biedronka przekazali darowiznę na rzecz naszego hospicjum. Jest to pomoc rzeczowa dla naszej placówki. 

2019 -28 marca – podsumowanie kolejnej edycji konkursu plastycznego Żonkilowa Kartka. Nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski (podziękowanie dla pana Wojciecha Piecha za życzliwość), firma Mały Robinson (na laureatów Ziarnka Gorczycy zawsze możemy liczyć) i Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Oto lista laureatów; I miejsce Bartłomiej Drożdż z Katolickiej Szkoły Podstawowej (parafia św. Heleny), II miejsce Luiza Tokarz z Przedszkola Danapis, III miejsce Marcel Tokarz ze Świetlicy os. Szujskiego, wyróżnienia Nadia Talar ze Szkoły Podstawowej nr 21 i Zuzia Serafin z Przedszkola Sióstr Niepokalanek

2019 – 31 marca – kolejna akcja Pola Nadziei udało się zebrać 82563,30 zł. W tym roku kwestujący pojawili się oczywiście w Nowym Sączu, Starym Sączu, Świniarsku, Wielogłowach, Piątkowej, Librantowej, Łącku.

2019 – 4 maja – koncert charytatywny Fundacji Garda na rzecz rozbudowy Sądeckiego Hospicjum. Szczególne podziękowania dla Orkiestry Niezależnej i Chóru Młodzieżowego.

2019 – 20 maja – koncert charytatywny „Gramy i śpiewamy dla Sądeckiego Hospicjum” przygotowany przez  absolwentów i uczniów oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu pod opieką pani Edyty Baci i Zofii Woźniakiewicz. Dochód z koncertu – 1000 zł.

2019 – 29 maja – pan Adam Mucha ofiarował Sądeckiemu Hospicjum  kosiarkę spalinową. 

2019 – 19 czerwca – Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 21, Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Heleny, Zespołu Szkół w Przysietnicy, Szkoły Podstawowej we Florynce, Zespołowi Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół nr 1. Zebraliście 8284, 98 zł.

2019 – czerwiec państwo Magdalena Bryniarska i Rafał Zasadni przekazali kwotę 2000 zł na rzecz Sądeckiego Hospicjum, a państwo Marianna Horowska i Maciej Worytko 1525 zł. Datki zebrano podczas ślubów, gdyż nowożeńcy poprosili, by zamiast zakupu kwiatów, goście wsparli Sądeckie Hospicjum.

2019 – 10 lipca – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Nowego Sącza ojciec Bogdan Długosz SJ przekazał 4170 pampersów dla naszych podopiecznych. Środki na zakup zebrano w czasie Bożego Ciała. 

2019 – 2 września – Rozpoczęła się realizacja dużego projektu ekologicznego na terenie Sądeckiego Hospicjum. Stowarzyszenie podpisało umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39.99 kWp na budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum“. Zadanie pozwoli hospicjum na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby również na potrzeby planowanego nowego skrzydła hospicjum. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 319800,00zł, z czego dofinansowanie w wysokości 60% przekazał WFOŚiGK w Krakowie na kwotę 191880,00 zł . Projekt realizuje firma eko-on. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie września br.

2019 – 10 września – rekordowa kwota odpisu 1% podatku na rzecz Sądeckiego Hospicjum – 265 153,91 zł 

2019 – 7 listopada – państwo Irena i Bolesław Zającowie właściciele Cegielni Zawada przekazali 5000 sztuk pustaka Max na planowaną rozbudowę naszej placówki.

2019 – 17 grudnia – do hospicjum dotarła przesyłka od Rossmana. Wartość dostarczonych prezentów przekroczyła 19 300 złotych

2019 – 23 grudnia – Wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum. Gościem uroczystości był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Poczęstunek przygotowała firma Colosus państwa Joanny i Pawła Jabłońskich z Nowego Sącza .

2019 – grudzień/2020 – styczeń – Boże Narodzenie i Nowy Rok – czas odwiedzin Sądeckiego Hospicjum. Nie zawiedli Motomikołaje i pani Bożena Danek. Młodzież z terenu Nowego Sącza i okolic oraz harcerze.

2020 – 22 lutego – jubileuszowa 20. Gala Ziarnka Gorczycy – wyróżnienie powędrowało do firm:  Ersbet”Rafała Stanuszka i „Pyzik” Józefa Pyzika oraz Dariusza Popieli i Zbigniewa Konieczka. Tytuły Przyjaciół Ziarnka Gorczycy przyznane zostały Jadwidze Papaj i Tomaszowi Owsiance. Licytowano obraz Ryszarda Miłka (15 tys.). Dochód z imprezy 90 tys. zł. 

2020 – 8 marca –   Bau-Gips Grzegorza Lebdy z  z Nowego Sącza odświeża Sądeckie Hospicjum;

2020 – marzec – pandemia koronawirusa, ograniczenia, ale i ogromne wsparcie Sądeczan, sądeckiego biznesu;

2020 – 30 czerwca – pozwolenie na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum wydana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla;

2020 – 11 sierpnia  – ogłoszenie wyników akcji 1% – za rok 2019 wpłynęła kwota  294090,71 zł, czyli 28 tys więcej niż w roku ubiegłym;

2020 – 11 sierpnia – podpisanie umowy na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum z firmą eRSbet;

2020 – 10 października – na terenie Sądeckiego Hospicjum 4 Nowosądecka Drużyna Wielopoziomowa „Trzy Żywioły” zorganizowała sadzenie żonkili na przyszłoroczne Pola Nadziei;

2020 – 13 listopada – Józef Pyzik przekazuje 5 telewizorów na wyposażenie sal nowo powstającego skrzydła hospicjum;

2020 – 8 grudnia – Motomikołaje w Sądeckim Hospicjum;

2020 – 22 grudnia – podpisanie umowy darowizny na kwotę 20 000,00 zł z Fundacją Newag z Nowego Sącza;

2020 – 23 grudnia – wigilia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum;

2021 – 12 lutego – montaż witraży w nowej kaplicy;

2021 – 29 kwietnia – rekordowy konkurs „Żonkilowa kartka”, wpłynęło 855 prac.

I miejsce – Liliana Kalarus – Szkoła Podstawowa nr 1

II miejsce – Maja Cycoń – Szkoła Podstawowa w Łabowej
III miejsce – Helena Waligóra – Przedszkole Amelka
Wyróżnienia – Małgorzata Czuba – Szkoła Podstawowa 16
Leon Hedwig – Przedszkole Sióstr Niepokalanek
Specjalne wyróżnienia
Amelia Biernacka – Akademicka Szkoła Podstawowa- nagroda ufundowana przez pracowników Sądeckiego Hospicjum
Tomasz Gwóźdź – Szkoła Podstawowa nr 18 nagroda specjalna dyrektora placówki
2021 – 19 maja – prezent od państwa Danuty i Bolesława Złockich właściciela firmy P.P.H.U „HEBE” S.C. Centrum Ogrodnicze w Nowym Sączu – wspaniałe drzewo;
2021 – 25 maja – pan Janusz Lompart oraz pan Ryszard Bień ofiarowali 840 sztuk pampersów dla naszych podopiecznych;
2021 – 27 maja – kwiaty od pani Wandy Pawłowskiej;
2021 – 28 maja – panowie Andrzej Śliwa i Krzysztof Golonka przekazali około 100 szt. sadzonek kwiatowych;
2021 – 4 czerwca – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej przekazała 1144, 49 zł na rzecz Sądeckiego Hospicjum;
2021 – 15 czerwca – przedstawiciele Fundacji Newag oraz Firmy Newag państwo Aldona Mastalerz i Roman Chochorowski przekazali 990 szt. pampersów dla naszych podopiecznych;
2021 – 16 czerwca – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 przekazali 3000 zł zebrane w ramach szkolnej akcji Pola Nadziei; 
2021 – 17 czerwca – czterdzieści jeden fotoobrazów trafiło do Sądeckiego Hospicjum – dar artystów fotografii Urszuli i Pawła Ferencòw;
2021 – 22 czerwca – dar Zuzi Dudzik – pościel zakupiona z darów pierwszokomunijnych;
2021 – 9 lipca – Łukasz Osman właściciel firmy fajnebuty.net przekazał 150 par klapek dla naszych podopiecznych oraz personelu;
2021 – 10 lipca – Szkoła Podstawowa we Florynce przekazała 460 zł zebranych podczas akcji Pola Nadziei 2021;
2021 – 15 lipca – 4680 sztuk pampersów przekazał  dla naszych podopiecznych ojciec Bogdan Długosz – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu; 
 
2021 – 9 sierpnia – nagranie teledysku do nowej piosenki Arkadia i Mateusza Ziółki;
2021 – 11 sierpnia – zakończyła się rozbudowa Sądeckiego Hospicjum;
2021 – 14 sierpnia – założenie rolet przez firmę ROYAL;
2021 – 23 sierpnia – montaż mebli przez firmę Top Cezar;
2021 – 5 września – montaż umywalek przez pracowników PPHU „Centrum”;
2021 – 21 września – meble z ekoskóry od właściciela firmy Top Cezar z Limanowej;
2021 – 23 września – podsumowanie akcji 1% – na konto Sądeckiego Hospicjum wpłynęło 382321,91 zł,  to o 88231,20 zł niż w roku ubiegłym;