Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Konta

Zmień wielkość czcionki


Konta Towarzystwa

Bank PKO S.A. Oddział w Nowym Sączu:

  •     73 1240 4748 1111 0000 4869 8027 – rachunek podstawowy Towarzystwa
  •     04 1240 4748 1111 0000 7875 5238 – rachunek bankowy pomocniczy przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych z tytułu 1% odpisu z podatków

Nr rejestru KRS: 0000039177