Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Dnia 24 lutego 2012r. w odbyło się walne zebranie  Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Towarzystwo liczy obecnie 49 członków, w zebraniu wzięły udział 33 osoby, stwierdzono więc quorum, które pozwoliło podejmować ważne decyzje.

Prezes Roman Porębski przedstawił nowych członków. Kończąc dwunastoletnią społeczną pracę na rzecz najciężej chorych, podziękował wszystkim członkom towarzystwa za owocną współpracę . Za poświęcenie i pracę podziękowali mu pozostali członkowie zarządu, wręczając symboliczny bukiet kwiatów. Za bezinteresowną działalność  podziękowano również Pani Krystynie Słaby- Karkoszka – księgowej Towarzystwa, obdarzonej nietuzinkowymi umiejętnościami i wielkim sercem.

W głosowaniu udzielono zarządowi absolutorium za miniony rok.

Odbyły się również  wybory uzupełniające do zarządu, jego skład został uzupełniony przez  Leszka  Zegzdę , Małgorzatę Brodę , Dominikę Kroczek.