Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Nagroda Marszałka

Zmień wielkość czcionki


Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – „Fundusze z Kulturą”

11 lutego 2012r. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się noworoczna gala zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Fundusze z kulturą”.

W trakcie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia w konkursie „Fundusze z Kulturą” za działania społeczne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) dla organizacji, które szczególną uwagę w swoich projektach poświęcają aspektom społecznym.  Akcja miała na celu wybór projektów, które mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności organizacji.
Nagrody, które wręczył członek Zarządu Stanisław Sorys przyznano w trzech kategoriach – najlepszy projekt prospołeczny wśród:

  • Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Małopolskich Przedsiębiorców,
  • Organizacji pozarządowych

Projekt i budowa Sądeckiego Hospicjum współfinansowana była z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach wykorzystania Funduszy Europejskich.

Z przyjemnością i dumą informujemy, że nasze działo zostało wyróżnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako wzorcowy projekt poświęcony aspektom społecznym.