Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

„Między ziemią a niebem kwitną Pola Nadziei”

Zmień wielkość czcionki


Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną, zbieramy fundusze dla Sądeckiego Hospicjum w zamian za datek, wręczając ofiarodawcom żonkila.

Trochę historii

„Pola Nadziei” są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los nieuleczalnie chorych. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marię Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem to on został wybrany jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”.

W Nowym Sączu po raz pierwszy kwestę na rzecz opieki osób nieuleczalnie chorych, którą świadczy Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” zorganizowano w 2004 roku.

Cele akcji

Celem prowadzonej akcji jest poza pozyskiwaniem środków finansowych koniecznych do opieki nad chorymi w ostatnim okresie ich życia jest szerzenie idei hospicyjnej, a przede wszystkim uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby osób chorych. Dlatego też co roku w akcję, której symbolem jest żonkil włącza się ponad 100 wolontariuszy – głównie młodych zrzeszonych w Towarzystwie „Strzelec” oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”.

W hospicjum świadczona jest opieka medyczna, pielęgnacyjna, duchowa, psychologiczna, fizjoterapeutyczna i socjalna. Jest bezpłatna – zarówno dla chorego jak i jego rodziny. Kontrakty z NFZ pokrywają zaledwie 45% kosztów ponoszonych przez hospicjum. Pozostałe fundusze pozyskiwane są dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Tegoroczna akcja rozpocznie się 15 kwietnia 2012r. Prowadzona będzie, dzięki zgodzie księdza biskupa Wiesława Lechowicza, przy kościołach Nowego Sącza i okolic.

W roku 2010 zebrano 29 tys.153zł. 87gr., a w 2011 roku 27 tys.328 zł.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia akcji, niech w każdym domu 15 kwietnia pojawi się żonkil, który wyrósł na Polach Nadziei.