Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

ZIARNKO GORCZYCY 2013 – FIRMA – STOWARZYSZENIE – WOLONTARIAT

Zmień wielkość czcionki


Firma Cukierniczo-Gastronomiczna „Grześ” z Nawojowej
Potrawy ciepłe i zimne, ciasta i ciasteczka produkowane przez Firmę „Grześ” znane są uczestnikom wielu imprez, gdyż właściciele wyjątkowo chętnie pomagają w organizowaniu różnych przedsięwzięć. Pomagali w przygotowaniu Integracyjno-Środowiskowego Balu Karnawałowym dla Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 5 –Specjalnych w Nowym Sączu, zabaw mikołajkowych dla dzieci w Starym Sączu, Turniejów Piłki Siatkowej „ Na pożegnanie wakacji” w Podegrodziu, dożywiali uczestników półkolonii zimowych organizowanych przez „Kanę”, współorganizowali spotkania wigilijne dla samotnych w Muszynie, znajdują się na liście sponsorów Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej. Pomagają  również Sądeckiemu Hospicjum – Firma „Grześ” przygotowała poczęstunek dla uczestników maratonu rowerowego organizowanego przez Fundację Babci Aliny.

Regionalna Telewizja Kablowa w Nowym Sączu
Firma znana wielu mieszkańcom Nowego Sącza. Do plebiscytu zgłoszona za działalność na rzecz świetlic środowiskowych- zapewnia nieodpłatnie dostęp do Internetu. W ostatnim czasie, również charytatywnie, wykonali instalację multimedialną dla Sądeckiego Hospicjum i zapewniają dostęp do sieci.
Wspomagają organizacje pozarządowe, zwłaszcza z terenu Sądecczyzny, promując w RTK akcję przekazywania 1% podatku.

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota – Nowy Sącz
Od momentu powstania organizuje różnorodne akcje charytatywne, spotkania integracyjne, gry i zabawy osiedlowe, zawody sportowe .
Ich rozpoznawalną już marką stały się cieszące dużą popularnością konkursy „Człowiek Wielkiego Serca” i „Społecznik – Wolontariusz Roku”.
Realizują projekt unijny – Punkt Przedszkolny w Kamionce Wielkiej.
Swoją ofertę kierują również do ludzi starszych, organizując nieodpłatne badania profilaktyczne oraz liczne programy edukacyjne.
Natomiast dzieci i młodzież mogą korzystać ze stałej pomocy „Pogotowia Korepetycyjnego”.

BAU – GIPS Grzegorz Lebda –  Nowy Sącz
Znana sądecka firma budowlana, która chętnie włącza się w pomoc potrzebującym. Od lat efektywnie wspiera sądecki szpital. W roku 2010 wykonała na swój koszt remont oddziału pulmonologii, a ostatnio wsparła budowę nowego oddziału onkologii. Firma sponsoruje klubu sportowy Victoria Witowice Dolne oraz KTH KM Krynica. Wspierała również akcję  „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Firma BAU- GIPS pomagała w budowie przykościelnego przedszkola w Wielogłowach, na hojność mógł liczyć Caritas w Chełmcu. Dzieci z Parafii Kolejowej mogły uczestniczyć w koloniach letnich i zimowych dzięki wsparciu finansowemu nominowanej firmy, z pomocy korzystał również Zespół Szkół w Chomaranicach.
 
Piekarnia  NIKA – Nowy Sącz
Swoimi środkami oraz produktami wspomaga wiele programów i akcji skierowanych głównie do osób starszych. W tym celu stale współpracuje z MOPS,  Wspólnotą Emaus, sponsoruje spotkania integracyjne mieszkańców miasta, hojnie pomaga organizacjom trzeciego sektora i placówkom oświatowym. Wśród wspartych przez nich akcji wymienić trzeba: Pielgrzymkę Górską Szlakiem św. Kingi, akcję honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, Zloty im. Majora „Tatara”.
 
Rolbud – Instal – Gołkowice Górne
Firma od lat wspiera sport dzieci i młodzieży – turniej koszykówki „Chcę być zdrowy – gram”, czy Turniej Mini Strong Man. Jest finansowym partnerem  szkoły oraz kościoła w Gołkowicach –  poprzez wspieranie festynów parafialnych. Pomaga w działalności Caritasu, a ostatnio dołączyła również do grona sponsorów Sądeckiego Hospicjum montując solary, dzięki którym można obniżyć koszty funkcjonowania placówki przy jednoczesnym wysokim standardzie usług.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” – Piwniczna Zdrój
Organizacja zapewnia osobom swoim podopiecznym właściwe warunki życia i rozwoju, kształtuje umiejętność samodzielnego funkcjonowania  w społeczeństwie. W celu integracji osób niepełnosprawnych organizuje wspólne wyjazdy, wieczorne spotkania, zabawy, pikniki,  Klub Seniora, wsparcie psychologiczne –wszystko to sprawia, że nikt nie czuje się odtrącony. Stowarzyszenie stawia sobie za  cel stworzenie w Kosarzyskach specjalnego ośrodka świadczącego pomoc osobom niepełnosprawnym.
 
Zakład Karny – Nowy Sącz
W bardzo aktywny i wymierny sposób działa na rzecz wielu lokalnych instytucji i organizacji. Od lat współpracuje z placówkami oświatowymi, świadcząc na ich rzecz prace remontowe i porządkowe. Współpracuje też z nimi w ramach programu przeciwdziałania przestępczości i wykolejeniu społecznemu. Członkowie grupy interwencyjnej prowadzą w szkołach zajęcia z pierwszej pomocy. Nieodpłatnie wspiera instytucje i organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi: Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu.

PUH „Ruchała” Maria i Józef Ruchała – Tęgoborze
Firma jest jednym z najbardziej znanych sponsorów inicjatyw lokalnych na terenie gminy Łososina Dolna. Znacząco wspiera działalność diecezjalnego Caritasu oraz parafii na rzecz osób potrzebujących.  Jest częstym sponsorem akcji dobroczynnych, festynów, imprez. Przez wiele lat wspierała lokalne placówki oświatowe oraz klub sportowy Hart Tęgoborze.

Newag Nowy Sącz
W swoim funkcjonowaniu ta mocno kojarzona z Nowym Sączem firma pamięta o akcjach charytatywnych na terenie miasta. Może na nich liczyć oddział Caritas, jak również dzieci wyjeżdżające na wakacyjny wypoczynek.

Firma „Amper”
Nazwa firmy pojawia się wielokrotnie na listach sponsorów wspierających rozmaite przedsięwzięcia charytatywne na terenie Nowego Sącza i okolic.
Wspomnimy tylko niektóre: świąteczna akcja RDN „Podziel się chlebem z głodnymi”, piknik „Niedziela z Ojcem Pio”, festyny parafialne, Mikołajkowe Zawody Pływackie i wiele innych. Firma „Amper”  wspierała  budowę „Sądeckiego Hospicjum”.

Sklep Jubilerski “Sezam” Barbara i Bogdan Buczek – Stary Sącz
Firma jest częstym fundatorem nagród w licznych imprezach dobroczynnych. Od kilku lat wspiera nowosądeckie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od zeszłego roku także edycję imprezy w Starym Sączu. Pomaga także w  akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda.