Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Ziarnko Gorczycy – sylwetki kandydatów

Zmień wielkość czcionki


Leszek Górka – Nowy Sącz
Współwłaściciel firmy „Honer” – producenta okien i drzwi. Od lat wspiera wiele sądeckich instytucji, wśród których są: Szpital Specjalistyczny oraz Sądeckie Hospicjum.

Dorota Hedwig – Wielogłowy
Charyzmatyczna Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Wielokrotnie doceniana za swoją działalność – laureatka plebiscytu „Newsweek – Polska” w 2011 roku   i uhonorowana tytułem Społecznik Roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Pokoju. Wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem w pracy społecznej, ze wszystkich sił  pragnie ulżyć osobom  dotkniętym mukowiscydozą  oraz ich rodzinom. Nie tylko organizuje wsparcie finansowe i psychologiczne, ale osobiście angażuje się z pomoc dla chorych.Prowadzi też działalność profilaktyczną i szkoleniową.   
 
Janusz Kasztelewicz – Stróże
Właściciel „Sądeckiego Bartnika”, jednego z największych w kraju gospodarstw pasiecznych. Jest założycielem Muzeum Pszczelarstwa oraz ścieżki edukacyjnej „Wielka przygoda z małą pszczołą”,  prowadzi m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wspiera szereg przedsięwzięć artystycznych, np. konkursy fotograficzne. Wspomaga osoby niepełnosprawne, hojnie dofinansowując ich leczenie. Wspomaga lokalne szkoły w organizowanych przez nie akcjach. Jednak przede wszystkim pomaga na co dzień osobom ubogim, a niewątpliwie największą jego zasługą  jest wybudowanie domu dla wielodzietnej rodziny.

Maria  Wanda Krasowska – Młodów
Jedna z najbardziej znanych mieszkanek gminy Piwniczna – Zdrój, była radna. Wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Młodów Głębokie. Inicjatorka rewitalizacji Źródełka św.Kingi w Głębokiem.  Jest animatorką wielu działań aktywizujących lokalną społeczność poprzez kultywowanie tradycji.  
 
Krzysztof Łukasik  – Nowy Sącz
W swojej działalności koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą, wspierając, najszerzej rozumianą, kulturę fizyczną, troską otacza ludzi w trudniej sytuacji życiowej, organizując pomoc najbardziej potrzebującym, współpracuje przy tym z Caritas Diecezji Tarnowskiej.
 
o. Stanisław Majcher – jezuita – Zakopane
Wychowawca, nauczyciel i kierownik duchowy wielu pokoleń Sądeczan. Bez przesady  można stwierdzić, że w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie  żyje „pokolenie Ojca Stanisława” wychowane przez duszpasterstwo w kościółku Kolejowym, którym przez wiele lat kierował. Od ponad dziesięciu lat o. Majcher mieszka  w Zakopanem, ale co tydzień przyjeżdża do więzienia w Nowym Sączu i Nowym Wiśniczu, niosąc pomoc duchową skazanym, prostując zagmatwane ścieżki ich życia. Cieszy się ogromnym autorytetem, gdyż potrafi każdego z uwagą wysłuchać, nikomu nie odmawiając pomocy.
 
Radosław Pietrzkiewicz  – Nowy Sącz
Trener boksu i kickboxingu, wychowawca wielu znanych zawodników, wśród których największe sukcesu święciła Beata Małek-Leśnik. W latach 90-tych był jednych z inicjatorów odrodzenia boksu w naddunajeckim grodzie. Współzałożyciel klubu „Superfighter”. Jest nie tylko świetnym trenerem, ale przede wszystkim wychowawcą. Często pracuje z  „trudną młodzieżą” i jest dla niej przewodnikiem życiowym, pomagając w wielu, niekiedy dramatycznych sytuacjach. Charakteryzuje się ogromnym zaangażowaniem i bezinteresownością
 
Władysław Poręba – Paszyn
Właściciel tartaku w Cieniawie, od lat zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Jest sponsorem wielu wartościowych przedsięwzięć, m.in. budowy kościoła w Piątkowej, czy działalności klubu sportowego LKS „Amator” z Paszyna. Dzięki niemu młodzież pożytecznie może spędzać wolny czas.

Anna Skierska – Nowy Sącz
Absolwentka ASP w Łodzi, instruktorka w Pałacu Młodzieży. Założycielka i prezes działającego od 2 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”, realizującego wiele projektów, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do spędzania wolnego czasu dla najmłodszych, a także wspierania ich rozwoju w wielu dziedzinach. Wśród akcji tych wymienić trzeba m.in.: „Wakacje w sąsiedztwie” program „Dotknąć sztuki”, „Rok w siodle” oraz „Teatralia 2012”, czyli warsztaty dla małego Sądeczanina, konkurs artystyczny „Pod skrzydłami Anioła”. W tym ostatnim biorą udział również osoby niepełnosprawne.Jest osobą wyjątkowo skuteczną w pozyskiwaniu funduszy na te projekty, zarówno ze źródeł budżetowych, jak i od prywatnych sponsorów.
 
Zygmunt Wójsik – Łazy Biegonickie
Działacz sportowy, prezes Siatkarskiego Towarzystwa Sportowego „Sandecja”, w którym od lat  społecznie pracuje na rzecz młodych sportowców. Angażując swój czas, robi wszystko, aby młodzi ludzie mieli  jak najlepsze warunki do rozwijania swoich pasji i umiejętności sportowych.