Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Budowa Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Mariusz MIKULSKI – Koordynator Zespołu Projektowego
mgr inż. arch. Witold KRÓL – Branża Architektoniczna
mgr inż. Joanna MISYGAR – Branża Konstrukcyjna
mgr inż. Marek ZYGMUNT  – Branża Elektryczna
inż. Mirosław OLSZOWSKI  – Branża Sanitarna
mgr inż. Jerzy WITUSZYŃSKI – Branża Geodezyjna
mgr inż. Piotr PROKOPCZUK – Branża Geologiczna

Zespół weryfikujący:
mgr inż. arch. Magdalena Adamczyk  – branża architektoniczna
mgr inż. Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek – branża konstrukcyjna
mgr inż. Mikołaj Gondek – branża elektryczna
mgr inż. Zbigniew Świerzy  – branża sanitarna

Zespół uzgadniający:
inż. Hieronim DZIKOWSKI – rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych
mgr inż. Zygmunt PAWLAK – rzeczoznawca d/s bhp
mgr Władysława SZCZYPUŁA – rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W CAŁOŚCI ZOSTAŁA WYKONANA BEZPŁATNIE

JAKO DAR SERCA DLA TAK SZCZYTNEGO CELU

 

KADRA TECHNICZNA OBSŁUGUJĄCA INWESTYCJĘ:

Kierownik Budowy / Koordynator Projektu:
mgr inż. MARIUSZ MIKULSKI – tel. 504 737 014

mgr inż. JERZY WITUSZYŃSKI – obsługa geodezyjna
mgr inż. PIOTR PROKOPCZUK – obsługa geologiczna
mgr inż. ROBERT KOSIŃSKI – branża sanitarna
tech. ZBIGNIEW BARAN – branża elektryczna
tech. JANUSZ GŁÓD – branża pożarowa
tech. Dariusz Wolak – majster budowy

Inspektorzy nadzoru:
mgr inż. MARIUSZ LIBRONT – branża konstrukcyjno-budowlana
mgr inż. arch. WITOLD KRÓL – branża architektoniczna
mgr inż. MAREK ZYGMUNT – branża elektryczna
inż. MIROSŁAW OLSZOWSKI – branża sanitarna

Rada budowy:
ROMAN PORĘBSKI
MIECZYSŁAW KACZWIŃSKI
MARIUSZ MIKULSKI