Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Od hospicjum domowego do stacjonarnego

Zmień wielkość czcionki


Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” powstało w 1999 roku z inicjatywy księdza prałata Stanisława Czachora  – proboszcza parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu oraz grupy sądeczan pragnących pomagać nieuleczanie chorym w godnym pożegnaniu ze światem. Wolontariusze hospicyjni niosą pomoc i ulgę w cierpieniu w domach podopiecznych. Od momentu powstania  udzielono  pomocy około 300 chorym. Hospicjum prowadzi również  punkt nieodpłatnego wydawania leków, środków opatrunkowych i materiałów pielęgnacyjnych. Duchowego wsparcia chorym i wolontariuszom udziela ksiądz Józef Wojnicki.

Środki finansowe na swoją działalność Hospicjum uzyskuje z:

  • dotacji Prezydenta Miasta dla organizacji pozarządowych,
  • nawiązek orzekanych przez Sądy, jako kary dodatkowej,
  • darowizn od osób fizycznych i prawnych (w tym 1% podatku),
  • organizowania akcji charytatywnych – Pola Nadziei z nieodłącznym symbolem – żółtym żonkilem.

 Opieka wolontariuszy nad terminalnie chorymi sprawowana w domach, udzielanie pomocy rodzinom, często bezradnym w obliczu cierpienia bliskich pokazały jak potrzebne jest wybudowanie hospicjum stacjonarnego.

Władze miasta  dostrzegły konieczność zapewnienia również takiej formy opieki mieszkańcom Nowego Sącza i dlatego Rady Miasta Nowego Sącza uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r. poparła inicjatywę budowy stacjonarnego hospicjum. Prezydent  miasta przekazał nieodpłatnie działkę przy ulicy Nawojowskiej w sąsiedztwie DPS. Budowa Sądeckiego Hospicjum może ruszyć.