Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Ziarnko Gorczycy 2017

Zmień wielkość czcionki


Znamy laureatów Ziarnka Gorczycy 2017 – wyróżnienia przyznawanego za szeroko pojętą działalność charytatywną. Decyzją Sądeczan i Kapituły Nagrody statuetki powędrowały w tym roku w kategorii firma/ stowarzyszenie do nowosądeckiego NEWAG-u oraz Mariposa Med-Spa. Indywidualne wyróżnienia trafiły do rąk Pani Iwony Romaniak i Pana Sławomira Szczerkowskiego. Tytuł honorowy Przyjaciela Ziarnka Gorczycy otrzymała firma Erbet. Podczas gali licytowano obraz Ryszarda Miłka, który osiągnął cenę 4 tys zł. Uroczystość uświetnił koncert Mateusza Ziółko. Zwieńczeniem wieczoru był bal w hotelu Ibris. Dochód z koncertu, balu oraz licytacji przeznaczony jest w całości na dofinansowanie działalności Sądeckiego Hospicjum i nowo powstałego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.