Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Inne formy wsparcia

Zmień wielkość czcionki


Inne formy wsparcia

Internet dla „Sądeckiego Hospicjum”

Powiększa się grupa Przyjaciół „Sądeckiego Hospicjum”. W ostatnich dniach dołączyli do niej właściciele Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu. Dziękujemy zwłaszcza panu Wiesławowi Serafinowi za pomoc w uzyskaniu bezpłatnego dostępu do sieci. Usprawni to pracę ośrodka i pozwoli na szybki kontakt, również dzięki internetowi, z potrzebującymi naszej pomocy. Świat jest pełen dobrych ludzi.

Szkolenie BHP

Kandydaci na pracowników Sądeckiego Hospicjum przeszli wymagane prawem szkolenie dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadził je bezpłatnie pan Jan Gonciarz, za co serdecznie mu dziękujemy.


Kwiaty dla Sądeckiego Hospicjum

Otoczenie budynku Sądeckiego Hospicjum wypiękniało dzięki kwiatom ofiarowanym przez Centrum Ogrodnicze „Rita” i pana Józefa Grzegorczyka.

Dziękujemy


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sadeckie Hospicjum” składa najserdeczniejsze podziękowanie dla pana Łukasza Stępnia za okazaną pomoc przy tworzeniu strony internetowej naszego stowarzyszenia .
Nowy Sącz marzec 2012 roku