Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Zmień wielkość czcionki


Nareszcie. To słowo było chyba najczęściej dzisiaj powtarzane w Sądeckim Hospicjum podczas uroczystego otwarcia oddziału dla przewlekle chorych, który ukończony został w lipcu 2015 roku. Niestety dopiero teraz udało się wygospodarować środki na jego uruchomienie. Uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 2 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00, a dokonali tego: pani Bożena Jawor – Przewodnicząca RM Nowego Sącza, Pani Dominika Kroczek – wiceprezes TPCh „Sądeckie Hospicjum” , pani Joanna Mierzwińska – wicedyrektor Sądeckiego Hospicjum d.s.medycznych, pan Wojciech Piech zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pan Leszek Zegzda prezes zarządu TPCh „Sądeckie Hospicjum”, pan Marek Surowiak przewodniczący komisji rewizyjnej TPCh „Sądeckie Hospicjum”. Oddział poświęcił ksiądz Józef Wojnicki. Do ZOL będą przyjmowane osoby wymagające długoterminowej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, jak i rehabilitacyjnej.Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na oddział w przyszłym tygodniu. Opiekę znajdzie tam 16 osób po wylewach, czy urazach kręgosłupa. Miesięcznie na działalność nowego oddziału Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” będzie musiało znaleźć 75 tysięcy złotych. Pieniądze głównie pochodzić będą z 1%, zbiórki Pola Nadziei i akcji Ziarnko Gorczycy. Uroczystość uświetniły swoim występem „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży, prezentując zwyczaje kolędowe Lachów Sądeckich. Podczas uroczystości wyróżniono tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”Joannę Misygar, Jadwigę Papaj, Andrzeja Wańczyka i Marka Zygmunta.