Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Betlejemskie Światełko Pokoju dla Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Niezwykle wzruszającym i ciepłym akcentem niedzielnego koncertu charytatywnego było przekazanie Betlejemskiego Światełko Pokoju przez przedstawicieli  Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Chorągwi Krakowskiej – a były to Zuchy z Wesołej Gromadki pod opieką druhny Małgorzaty Belskiej. Światełko przyjęli bardzo przejęci Panowie – Leszek Zegzda i Mieczysław Kaczwiński, zobowiązując się równocześnie do przeniesienia go w mury Sądeckiego Hospicjum i podzielenia się z podopiecznymi.