Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Muzyczna uczta – koncert charytatywny dla Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


W niedzielę 21 grudnia 2014 r. w gościnnych progach sądeckiego MCK „Sokół” licznie zgromadzona publiczność miała okazję przenieść się w niezwykły świat opery. Koncert, z którego dochód przeznaczony został na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum, zorganizowano dzięki Europejskiemu Stowarzyszeniu SZANSA. Niekwestiowanymi bohaterami wieczoru byli Państwo Agnieszka i Tomasz Kuk – światowej sławy śpiewacy operowi. W ich mistrzowskiej interpretacji zachwycona publiczność mogła wysłuchać m.in. pieśni neapolitańskich, arii z oper G.Verdiego, G.Pucciniego, utworów z musicali mistrza A.L. Webera. Nie zabrakło również kolędy „Cicha noc”, która wprowadziła zebranych w świąteczny nastrój. Na bis wybrzmiał utwór „Time to say goodbay” . Dodatkowym walorem koncertu były fragmenty poezji i prozy w interpretacji Pani Barbary Leśniak Przewodniczącej Europejskiego Stowarzyszenia SZANSA. Koncert prowadziła Małgorzata Broda.