Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Budowa Sądeckiego Hospicjum

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Mariusz MIKULSKI – Koordynator Zespołu Projektowego mgr inż. arch. Witold KRÓL – Branża Architektoniczna mgr inż. Joanna MISYGAR – Branża Konstrukcyjna mgr inż. Marek ZYGMUNT  – Branża Elektryczna inż. Mirosław OLSZOWSKI  – Branża Sanitarna mgr inż. Jerzy WITUSZYŃSKI – Branża Geodezyjna mgr inż. Piotr PROKOPCZUK – Branża Geologiczna Zespół weryfikujący: mgr […]

Czytaj dalej

Od hospicjum domowego do stacjonarnego

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” powstało w 1999 roku z inicjatywy księdza prałata Stanisława Czachora  – proboszcza parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu oraz grupy sądeczan pragnących pomagać nieuleczanie chorym w godnym pożegnaniu ze światem. Wolontariusze hospicyjni niosą pomoc i ulgę w cierpieniu w domach podopiecznych. Od momentu powstania  udzielono  pomocy około 300 chorym. Hospicjum […]

Czytaj dalej