Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Komu cebulki na Pola Nadziei, komu?

Zmień wielkość czcionki


Panowie Krzysztof Golonka oraz Andrzej Śliwa przekazali 500 sztuk cebulek żonkila do stworzenia nowych Pół Nadziei. Jest to kolejny prezent dla naszego hospicjum, gdyż panowie Krzysztof i Andrzej wspierają nas od kilku lat . Kilka dni wcześniej przywieźli do hospicjum ziemię uprawną do przygotowania gruntu pod nowe nasadzenia. Powstaną nowe Pola Nadziei w nowych miejscach, miedzy innymi w Szkole Podstawowej Nr 21 w Nowym Sączu . Zapraszamy kolejne placówki oświatowe do podjęcia współpracy z hospicjum.