Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Od hospicjum domowego do stacjonarnego

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” powstało w 1999 roku z inicjatywy księdza prałata Stanisława Czachora  – proboszcza parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu oraz grupy sądeczan pragnących pomagać nieuleczanie chorym w godnym pożegnaniu ze światem. Wolontariusze hospicyjni niosą pomoc i ulgę w cierpieniu w domach podopiecznych. Od momentu powstania  udzielono  pomocy około 300 chorym. Hospicjum […]

Czytaj dalej