Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

„…jest Boże Narodzenie”

Zmień wielkość czcionki


„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.” Matka Teresa z Kalkuty 

Wszystkim podopiecznym, ich rodzinom, pracownikom, wolontariuszom i przyjaciołom  Sądeckiego Hospicjum życzymy doświadczenia  prawdziwej radości płynącej z Betlejemskiej Szopki, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum