Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Żonkilowa Kartka 2020

Zmień wielkość czcionki


 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH

SĄDECKIE HOSPICJUM ZAPRASZA UDZIAŁU W KONKURSIE

ŻONKILOWA KARTKA

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 • kształtowani postawy otwartości wobec otaczającego świata;
 • wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi;
 • wyzwalanie wrażliwości i wdrażanie do postaw wolontaryjnych;
 • prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny.
 1. Adresaci konkursu:

Dzieci przedszkolne – najstarsze grupy

 Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3

 1. Warunki konkursu:
 • na konkurs przyjmowane są prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej ;
 • szczególnie promowana będzie samodzielność wykonania kartki;
 • format prac ma nawiązywać do kartki pocztowej o wymiarach 148x210mm (format

A 5);

 • jedna osoba może nadesłać nie więcej niż 2 kartki;
 • prace przysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora;
 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac.

 

 

 1. Opis prac:
 • tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy;
 • nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy, e-mail;
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • zgoda rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych (pozostaje w placówce oświatowej)
 1. Terminy:
 • nadsyłanie prac do 10 marca 2020 r. na adres: Sądeckie Hospicjum,  Nawojowska 155A 33-300 Nowy Sącz
 • ogłoszenie nazwisk finalistów dnia 18 marca 2020 r. na stronie hospicjum.nowysacz.pl
 • ogłoszenie nazwisk zwycięzców podczas konferencji prasowej zapowiadającej akcję Pola Nadziei – o terminie zainteresowani powiadomieni zostaną telefonicznie przez organizatora konkursu.