Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

„Żonkilowa Kartka 2020” – wyniki

Zmień wielkość czcionki


Za nami kolejna edycja konkursu „Żonkilowa Kartka”. W tym roku do Sądeckiego Hospicjum z całej Sądecczyzny napłynęły 404 prace wykonane różnymi technikami. Jury w składzie pani Ludmiła Jakubowska – Wnęk – instruktor GOK w Łabowej, Wojciech Papaj – konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu i Mieczysław Kaczyński – prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum postanowiło nagrodzić prace wykonane przez (lista nagrodzonych w porządku alfabetycznym): Tomasza Gwoździa z klasy II c Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, Zofię Jamrozowicz z klasy III a Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, Dominika Jasińskiego z klasy I b Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, Emilii Kasprzyk z klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu, Alana Olchawy ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie, Gabrieli Pękali z klasy II a Szkoły Podstawowej we Florynce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, nauczycielom za zaangażowanie w szerzenie idei opieki hospicyjnej. O dacie i miejscu wręczenia nagród opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatora konkursu.