Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Ziarnko Gorczycy 2019 – nominowani

Zmień wielkość czcionki


Przedstawiamy nominowanych do Ziarnka Gorczycy 2019. Głosowanie do 8 lutego 2019 r. na stronie www.ziarnkogorczycy.plwww.dts24.pl

OSOBOWOŚĆ:

Urszula Baziak

·         nauczyciel instruktor w Pałacu Młodzieży, założycielka grupy baletowej ADAGIO, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Jelnej,  gmina Gródek nad Dunajcem;

 • aktywnie angażuje się w życie kulturalne miasta, uświetniając występami uroczystości organizowane przez miasto Nowy Sącz, jak i stowarzyszenia i fundacje pożytku publicznego (Sursum Corda, Fundacja dra. Jerzego Masiora, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”, Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Gostwicy), promuje miasto za granicą (występy grupy baletowej ADAGIO na Węgrzech, Słowacji, we Włoszech, Czarnogórze, Chinach, w TVP ABC);
 • jako wolontariusz działa w Stowarzyszeniu Kulturalnym Siennieńskie Wzgórza w Siennej (Powitanie lata na siennieńskich wzgórzach (2018), Roztańczone trzewiki (2018);
 • kultywuje zwyczaj przygotowywania wieńców dożynkowych;
 • inicjatorka i organizator (wspólnie z parafią) koncertów charytatywnych Oto dziś narodziła się miłość (2017)i Zaśpiewajmy Dzieciąteczku od serca do ucha (2018), z których dochód przeznaczony był na leczenie, rehabilitację dzieci niepełnosprawnych;
 • współpraca z wolontariatem Szkoły Podstawowej w Jelnej – kolędowanie w DPS w Zbyszycach;
 • działalność na rzecz Klubu Sportowego UKS 3 Staszkówka- Jelna – piłka nożna kobiet (obecnie II liga), współorganizator festynu Wszyscy razem dla Trójeczki.

 

Bogumiła Kałużny

 • przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze od 2012;
 • działacz społeczny od lat 70 – tych („Lodowisko w szkole”, imprezy okolicznościowe organizowane w budynku starej szkoły);
 • aktywizacja seniorów z osiedla Zabełcze poprzez organizację różnych imprez kulturalnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów;
 • angażowanie się w działalność charytatywną;
 • pozyskanie środków na remont i adaptację sali dla dzieci autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6;
 • ufundowanie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 6;
 • członek Rady Parafialnej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Sączu;
 • opieka wraz z mężem Grotą Matki Bożej w Zabełczu;
 • organizacja pikniku parafialnego;
 • współorganizowanie imprez dla dzieci: Mikołajki, Święto Niepodległości, zabawa karnawałowa.

 

 

 

Maria Kulig

 • prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej;
 • aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • rozpoczęła adaptację budynku do stworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach;
 • stworzyła świetlicę terapeutyczno-wychowawczą, w której podopieczni spotykają się w soboty;
 • zorganizowała klub seniora;
 • intensywnie poszukuje środków na dokończenie adaptacji budynku.

 

Anna Pych

 • społecznik, prezes fundacji „Będzie Dobrze” wspierającej osoby niepełnosprawne;
 • koordynatorka Fabryki Młodych Talentów;
 • organizator wielu akcji dobroczynnych w powiecie.

 

Renata Rosłaniec

 • założycielka i wolontariuszka Punktu Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną Światełko Nadziei, wokół którego skupiła się grupa wolontariuszy;
 • koordynator treningu Aricula – pomagającym dzieciom autystycznym i zaburzonym sensorycznie;
 • angażuje się w organizację wspólnych mszy świętych, pikników, wyjazdów, szkoleń dla osób dotkniętych autyzmem;
 • organizuje marsze z okazji Dnia Autyzmu;
 • pozostaje przy tym osobą cichą i skromną, czerpiącą radość z pomocy innym;
 • wspiera działania innych organizacji charytatywnych.

Renata i Paweł Fojt 

 • od lat działają charytatywnie na rzecz innych ludzi;
 • aktywnie włączają się w akcję sądeckich motocyklistów Motomikołaje poprzez zaangażowanie organizacyjne, finansowe, poszukiwanie sponsorów;
 • biorą udział w rozwożeniu paczek, tak, aby dotarły na czas do dzieci, osób starszych i samotnych;
 • swoim entuzjazmem zarażają innych.

 

Mariusz Mikulski

 • zastępca przewodniczącej Stowarzyszenia Młodów – Głębokie;
 • współorganizator techniczny i medialny organizowanych imprez
  sportowo-rozrywkowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (Bieg Popradzki, Bieg i Marsz Piwniczanki, Dni Piwnicznej);
 • twórca projektu obecnego Parku świętej Kingi w Głębokiem ( z p. M. Krasowską);
 • projektował i nadzorował wykonanie obiektów „małej architektury” w Parku św. Kingi finansowanych z Funduszu Kropli Beskidu;
 • współpraca z Sursum Corda;
 • współautor przygotowania projektu budynku Sądeckiego Hospicjum;
 • jako wiceprzewodniczący zarządu osiedla sponsoruje pikniki, wspiera przygotowanie paczek świątecznych, wciela się w postać świętego Mikołaja.

 

Dariusz Popiela

 • sportowiec, pasjonat historii, filantrop, kajakarz propagujący podczas spotkań sport wśród młodzieży, dzielący się nie tylko doświadczeniami, ale i sprzętem;
 • współtwórca projektu Sądecki Sztetl, którego celem jest przywrócenie pamięci o sądeckich i nie tylko sądeckich Żydach;
 • fundator tablicy pamiątkowej poświęconej Jakubowi Mullerowi;
 • inicjator rewitalizacji cmentarza ewangelickiego przy ul. Orkana w Nowym Sączu;
 • finansowo, organizacyjnie i osobiście wspiera działania mające na celu pomoc uchodźcom z różnych stron świata: Syrii, Czeczenii i innych państw ogarniętych wojną, klęskami żywiołowymi, klęską głodu (Afryka);
 • w aktywności pana Popieli wyjątkowe miejsce zajmuje Łemkowszczyzna, dlatego co roku włącza się  w przygotowanie paczek mikołajowych dla dzieci z Parafii Greckokatolickiej w Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Wysowej Zdrój;
 • stara się pomagać Romom z Maszkowic w walce z wykluczeniem poprzez szukanie dla nich zatrudnienia;
 • nagrodę finansową od Muzeum Polin w wysokości 7,5 tys. zł przeznaczył na kontynuację inicjatywy „Ludzie, nie liczby” (upamiętnienie społeczności żydowskiej Grybowa)

Józef Pyzik

 • chętnie wspiera akcje dobroczynne z terenu miasta,
 • pomaga ubogim oraz rodzinom wielodzietnym;
 • zaangażowany w obronę miejsc pracy z terenu Sądecczyzny;
 • wspiera działalność Caritas parafii miasta i powiatu.

FIRMA/STOWARZYSZENIE:

Fundacja Sądecka

 • co roku organizuje akcję „Serce Sercu” służącą zbiórce żywności dla najuboższych mieszkańców Sądecczyzny;
 • wdraża i zachęca młodzież do wolontariatu;
 • organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci;
 • poprzez Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • prowadzi szereg inicjatyw i konkursów, promując dziedzictwo kulturowe regionu i zdolną młodzież z terenu Sądecczyzny;

 

Firma ERSBET

 • wspiera Fundację Czerwone Serduszko oraz Stowarzyszenie Tęcza;
 • szkoły z terenu miasta oraz powiatu, organizuje wyjazdy dzieci na wakacje;
 • wspiera festyny parafialne,
 • organizuje Dzień Dziecka w Siodle w Jazowsku,
 • wspiera Sądeckie Hospicjum oraz bibliotekę w Rytrze
 • wspiera organizację Turnieju Sokolika w Starym Sączu

 

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk Nowy Sącz

 • w niekonwencjonalny sposób szerzy wiedzę wśród przedstawicieli młodego pokolenia,
 • dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, organizując m.in. Pikniki Naukowe, Międzyszkolne Turnieje Szachowe Sądecczyzny, programy stypendialne, projekty ekologiczne SOS dla Sądecczyzny,
 • szerzy ideę wolontariatu wśród mieszkańców poprzez aktywne, coroczne włączanie się do akcji Pola Nadziei na rzecz Sądeckiego Hospicjum.

 

 

Firma  Vitberg – Jacek Sikora

 • ufundowanie dwóch pracowni (styczeń i grudzień 2018) vibroterapii do celów dydaktyczno – naukowych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; pracownia w całości zaprojektowana i ufundowana przez firmę Vitberg;
 • partner akcji SERCE-SERCU organizowanej przez Fundację Sądecką;

wspieranie Festiwalu Młodych Talentów w I LO w Nowym Sączu

 

 

Fundacja GARDA

 • przekazanie darów rzeczowych dla Sądeckiego Hospicjum, Domowego Hospicjum dla Dzieci im. Chrystusa Króla w Stróżach oraz Uniwersyteckiego Szpitalowi dla Dzieci w Krakowie, pomoc dla Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera;
 • prowadzenie zrzutek pieniężnych dla chorych dzieci, osób pokrzywdzonych przez los;
 • organizacja loterii fantowej na wyjazd rehabilitacyjno – wypoczynkowy dla podopiecznych Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia;
 •  prowadzenie akcji Cała Polska Czyta Książki, Daj dzieciom uśmiech
 • wspieranie rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych poprzez przekazywanie darów rzeczowych;
 • organizacja koncertów charytatywnych Charity Music Challenge oraz One Heart Festival;

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk” – Bożena i Jacek Zaczykowie

 • od kilkunastu lat regularnie hojnie dofinansowują rozwój czytelnictwa w gminie Łabowa – wpłaty na rzecz Gminnej Biblioteki w Łabowej;
 • finansowo i rzeczowo wspierają „Stowarzyszenie Nawojowa Grupa Wsparcia” opiekujące się dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami zdrowotnymi i stopniem niepełnosprawności oraz ich rodzinami z terenu gminy Nawojowa i sąsiednich;
 • od początku istnienia firmy pomagają osobom pokrzywdzonym przez los, dotkniętych chorobą z tereny gminy Łabowa i Nawojowa;
 • prowadząc firmę, dbają o środowisko;
 • właściciele są ludźmi skromnymi i wrażliwymi na los potrzebujących;

Park-M

 • aktywnie wspiera wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy społeczne (MCK Sokół Festiwal Pamiętajcie o Ogrodach, Święto Dzieci Gór, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Promyk, festyny rodzinne parafii Kolejowej i dla mieszkańców Barcic, Brzeznej, Cyganowic, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej w Starym Sączu, Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, imprezy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sursum Corda, a także wyjazdy dzieci na wypoczynek zimowy i letni, spotkania młodych, wigilie dla seniorów.