Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Wizyta Marty Mordarskiej w Sądeckim Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


2 listopada do Sądeckiego Hospicjum dotarł miły gość, a mianowicie pani Marta Mordarska dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przywożąc piękny obraz do nowopowstałego budynku oraz oryginalny komplet kawowy . Zaprosiliśmy panią dyrektor do zwiedzenia ośrodka i przedstawiliśmy plany na dalszą działalność. Na zakończenie wizyty przekazaliśmy Sądeckiego Anioła Hospicyjnego przyznanego za wspieranie naszej placówki.