Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Piąte urodziny Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Gdyby nie grono ludzi dobrej woli, w Nowym Sączu nie byłoby hospicjum stacjonarnego. Już od 1999 r., kiedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”, czyniono zabiegi o budowę i organizację placówki opieki nad obłożnie chorymi. Podczas jubileuszu 5. rocznicy działalności, pełniący funkcję prezesa Towarzystwa, Leszek Zegzda z zarządu województwa wraz z dyrektorem Hospicjum Mieczysławem Kaczwińskim uhonorowali zasłużonych statuetkami „Serce za serce”. To dla nas ważny dzień. To święto tych wszystkich, którzy od wielu, wielu lat pracowali i pracują na rzecz innych. Dziękujemy wszystkim: samorządom, organizacjom i instytucjom, mieszkańcom miasta i Sądecczyzny. Dziękujemy tym, których znamy i pomagającym nam bezimiennym. Dziękujemy wszystkim na miarę naszych możliwości – mówił prezes Towarzystwa Leszek Zegzda. Przedstawiciel władz regionu przybliżył zgromadzonym historię powstania i działalność Sądeckiego Hospicjum. W formie stacjonarnej (27 łóżek) placówka funkcjonuje od maja 2012 roku. W styczniu 2017 roku, dzięki wsparciu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (16 łóżek). W oparciu o wolontariat działa także hospicjum domowe. W ciągu minionych 5 lat z pomocy hospicjum skorzystało 984 osoby. Obecnie w Sądeckim Hospicjum jest zatrudnionych 50 osób, w tym 6 lekarzy, 2 psychologów, 3 fizjoterapeutów, 19 pielęgniarek i 9 opiekunów oraz pracownicy administracji i obsługi. Wsparciem służy także 16 wolontariuszy. Podczas jubileuszowej gali prezes Towarzystwa, Leszek Zegzda wraz z dyrektorem Hospicjum Mieczysławem Kaczwińskim uhonorowali zasłużonych statuetkami „Serce za serce”. Otrzymali je: Anna i Jan Kos, Witold Król, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak (w imieniu laureata statuetkę odebrał wiceprezydent Wojciech Piech), Marek Urban oraz Irena i Bolesław Zając. Obchody 5. urodzin Sądeckiego Hospicjum uświetnił koncert Mietka Szcześniaka, podczas którego artysta wykonał kompozycje z płyty zatytułowanej „Nierówni”, zawierającej utwory oparte na wierszach ks. Jana Twardowskiego.źródło:www.malopolska.pl