Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Na Zabełczu zakwitną Pola Nadziei

Zmień wielkość czcionki


Harcerze starsi i zuchy z 4 NDWP „Trzy Żywioły”, korzystając z przychylności ks. proboszcza Eugeniusza Mrożka, założyli Pola Nadziei przy kościele NMP Częstochowskiej, zasadzili tam 54 cebule żonkili, które wiosną zostaną rozdane w ramach akcji charytatywnej na rzecz Sądeckiego Hospicjum. W tym miejscu wypada przypomnieć, że społeczność Zabełcza bardzo aktywnie, efektownie i efektywnie kwestuje, szerząc idee hospicyjną, uwrażliwiając na cierpienie ludzi. Zanim Pola Nadziei powstały, harcerze i zuchy wprowadzeni zostali w znaczenie i sens Pól Nadziei. Dziękujemy!