Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Laureaci Ziarnka Gorczycy 2018

Zmień wielkość czcionki


Gala Ziarnko Gorczycy 2018 przeszła do historii. 2 lutego 2018 roku w gościnnych progach Małopolskiego Centrum Kultury wręczono honorowe nagrody osobom i instytucjom, które na co dzień, zazwyczaj bez rozgłosu angażują się w najszerzej pojętą pomoc innym . W tym roku wyróżnieni zostali w kategorii osobowość Zygmunt Wolak i Paweł Cieślicki, a w kategorii firma/stowarzyszenie Mały Robinson i Fundacja Będzie Dobrze. Tytuły Przyjaciela Ziarnka Gorczycy trafiły w ręce Grzegorza Ząbra właściciela firmy „Grześ” i Zbigniewa Konieczka prezesa NEWAG – u. Przed koncertem Macieja Maleńczuka licytowano obraz Ryszarda Miłka – znanego sądeckiego malarza – Przyjaciela Ziarnka Gorczycy. Dochód z licytacji i koncertu przeznaczony jest na funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum.