Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Goście z Zagorzyna

Zmień wielkość czcionki


Z okazji Światowego Dnia Chorych do naszej placówki zawitali mili goście z Zagorzyna. Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Zagorzynie zorganizowało na terenie szkoły „Dzień chorego”. Od kilku dni przygotowywano okolicznościowe kartki dla podopiecznych Sądeckiego Hospicjum, a 11 lutego na terenie szkoły odbyły się pogadanki w szkole o ruchu hospicyjnym oraz o Światowym Dniu Chorego.Delegacja szkoły przybyła do naszej placówki z życzeniami dla podopiecznych oraz drobnym upominkiem dla personelu za ich samarytańską pomoc dla osób cierpiących. Całą akcję zorganizowały panie Ewelina Sopata i Elżbieta Rogowska. Kartki
wykonały dzieci ze Szkolnego Koła wolontariatu z opiekunami Marią Ziębą, Jolantą Dziedziną oraz uczniowie klas najmłodszych z nauczycielami Elżbietą Rogowską Eweliną Sopatą i Lidią Wąchałą.