Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Ekologia wkracza do Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Rozpoczęła się realizacja dużego projektu ekologicznego na terenie Sądeckiego Hospicjum. Stowarzyszenie podpisało umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39.99 kWp na budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum“. Zadanie pozwoli hospicjum na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby również na potrzeby planowanego nowego skrzydła hospicjum. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 319800,00zł, z czego dofinansowanie w wysokości 60% przekazał WFOŚiGK w Krakowie na kwotę 191880,00 zł . Projekt realizuje firma eko-on. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie września br.