Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Dziennik rozbudowy II – prolog II – podpisanie umowy z eRSbetem

Zmień wielkość czcionki


W dniu 11 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum. Ale zacznijmy od początku. 22 lipca stowarzyszenie wystosowało do czterech sądeckich firm zapytanie ofertowe na wykonanie nowego skrzydła dla hospicjum. Termin składania ofert upłynął 5 sierpnia. Dwie firmy złożyli oferty. Komisja konkursowa wybrała najtańszą i zarazem bardzo korzystną ofertę firmy Ersbet z Nowego Sącza. Koszt wykonania zamówienia opiewa na 3496350,90 złotych brutto . 11 sierpnia 2020 roku na terenie hospicjum została podpisana umowa. Stronę hospicjum reprezentował Mieczysław Kaczwiński oraz Dominika Kroczek, a stronę wykonawcy pan Rafał Stanuszek prezes firmy. Rownież dzisiaj został przekazany teren budowy oraz dziennik budowy. Wykonawca od jutra może zacząć swoje prace. Ma 12 miesięcy na wykonanie zadania i dokonanie wszystkich odbiorów.