Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Do rozbudowy jednen krok?

Zmień wielkość czcionki


Mamy to! Dobiegły prace związane z projektem rozbudowy hospicjum o nowe skrzydło. Dzisiaj ostatnie podpisy i projekt gotowy do złożenia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Projekt przekazali architekt Kondrad Kochański, konstruktor Tomasz Kochański oraz człowiek, który pracował przy projekcie – Witold Król, inicjator akcji oraz Mirosław Olszowski , Władysław Szczypuła i Marek Zygmunt . Ostatni podpis złożył pan Krzysztof Maślanka i mamy wszystko. Dziękujemy wszystkim osobom, które ciężko pracowały, żeby powstał ten projekt. Mamy nadzieję, że wkrótce na stronie internetowej Sądeckiego Hospicjum zacznie ukazywać się dziennik budowy