Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Podziękowania dla pracowników Sądeckiego Hospicjum

Dla takich chwil warto żyć i pracować. Pracownicy Sadeckiego Hospicjum kolejny raz otrzymali podziękowania za swoją pracę od rodziny podopiecznego. Te są szczególnie wzruszające.  

Czytaj dalej

Letnia Szkoła Wolontariatu – edycja II

17 i 18 sierpnia Letnią Szkołę Wolontariatu ukończyła kolejna, ostatnia w tym roku, grupa osób pragnących część swojego czasu poświęcić podopiecznym Sądeckiego Hospicjum. Ukończenie kursu jest warunkiem pracy w charakterze wolontariusza w hospicjum. Szkolenie odbyło się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Nowego Sącza, za które bardzo dziękujemy. Wszystkim wolontariuszom życzymy powodzenia i satysfakcji, jaką daję […]

Czytaj dalej

Telewizor dla Sądeckiego Hospicjum

Znowu okazało się, że można liczyć na hojność nowosądeczan. Do ekskluzywnego grona Przyjaciół Sądeckiego Hospicjum dołączył 8 sierpnia radny Grzegorz Fecko, który zakupił przekazał nieodpłatnie telewizor. Umieszczony zostanie w jednej z sal. Mamy nadzieję, że do Pana Grzegorza dołączą inni i dzięki podobnym darom standard usług świadczonych przez naszą placówkę będzie wyższy. Dziękujemy w imieniu […]

Czytaj dalej

Dzień Chorego podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Bazylice św. Małgorzaty

Cudowny obraz Przemienienia Pańskiego w Bazylice św. Małgorzaty  od lat przyciąga rzesze pielgrzymów modlących się o łaski, proszących o cud. Kroniki parafialne notują liczne przypadki cudownych uzdrowień czy przemian życia. 3 sierpnia 2012r. w dniu modlitwy za chorych Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” udzielało wszystkim zainteresowanym informacji na temat ruchu hospicyjnego, zasadach funkcjonowania Sądeckiego Hospicjum […]

Czytaj dalej

Minęło trzy miesiące

Już trzy miesiące Sądeckie Hospicjum niesie pomoc chorym w terminalnym stadium choroby. Pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania wszystkich procedur medycznych, a przede wszystkim do okazywania serca przygotowującym się do przejścia do Domu Pana. Staramy się otoczyć opieką również rodziny, którym przychodzi się zmagać z cierpieniem i śmiercią najbliższych. Jak zawsze dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Sądeckiego […]

Czytaj dalej