Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Dwa telewizory dla Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 października w Sądeckim Hospicjum oficjalnie przekazano dwa odbiorniki telewizyjne, które zostaną umieszczone w pokojach zajmowanych przez pacjentów Sądeckiego Hospicjum. Ufundowali je Państwo Renata i Marek Porembowie. Dzięki temu powiększyło się grono Przyjaciół Sądeckiego Hospicjum. Mamy nadzieję, że Państwo Porembowie nie będą ostatnimi w tym gronie. Naśladownictwo mile widziane. W tym miejscu serdecznie dziękujemy.