Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Doposażenie Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Dzięki  decyzji Prezydenta  Ryszarda  Nowaka o dofinansowaniu z kasy Urzędu Miasta w wysokości 35 tysięcy złotych zainstalowano w Sądeckim Hospicjum zespół pomp próżniowych. Umożliwią one podniesienie standardu świadczonych usług, usprawnią pracę personelu, a przede wszystkim ulżą w cierpieniu chorym. Koszt inwestycji wyniósł 40 tys. zł.