Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Telewizor dla Sądeckiego Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Znowu okazało się, że można liczyć na hojność nowosądeczan. Do ekskluzywnego grona Przyjaciół Sądeckiego Hospicjum dołączył 8 sierpnia radny Grzegorz Fecko, który zakupił przekazał nieodpłatnie telewizor. Umieszczony zostanie w jednej z sal. Mamy nadzieję, że do Pana Grzegorza dołączą inni i dzięki podobnym darom standard usług świadczonych przez naszą placówkę będzie wyższy. Dziękujemy w imieniu Towarzystwa i podopiecznych.