Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

INGRES KSIĘDZA BISKUPA ANDRZEJA JEŻA

Zmień wielkość czcionki


W związku z objęciem diecezji tarnowskiej przez księdza biskupa Andrzeja Jeża członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” skierowali do księdza biskupa  życzenia. Oto ich treść:

Nowy Sącz, 15 czerwca 2012 r.

 

Jego Ekscelencja
Biskup Diecezji Tarnowskiej
Ksiądz dr Andrzej Jeż

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”  pragniemy przekazać Jego Ekscelencji najlepsze życzenia w związku z przyjęciem posługi Biskupa Diecezji Tarnowskiej. Mamy nadzieję, że uda się z pomocą Bożą Jego Ekscelencji zrealizować wszystkie zamierzenia i plany dla dobra Kościoła i Diecezji.

Pragniemy równocześnie zapewnić o nieustannej modlitwie zarówno członków Towarzystwa, jego Przyjaciół, jak i wszystkich podopiecznych „Sądeckiego Hospicjum” .

Mamy nadzieję, że mimo rozlicznych obowiązków uda się Jego Ekscelencji w czasie pobytu w Nowym Sączu udzielić błogosławieństwa wszystkim związanym z „Sądeckim Hospicjum” – pracownikom i chorym.

Szczęść Boże