Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” dla „Sądeckiego Hospicjum”

Zmień wielkość czcionki


Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowuje uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Projekt ten powstał w odpowiedzi na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących.

W piątek 8 czerwca w „Sądeckim Hospicjum” pojawiły się  uczennice Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, które realizują  projekt ” Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W hospicjum będą pracować w charakterze wolontariuszek. Opiekunkami dziewczyn i koordynatorkami projektu są panie Małgorzata Migacz i Ewelina Gorzawska.