Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Internet dla „Sądeckiego Hospicjum”

Zmień wielkość czcionki


Powiększa się grupa Przyjaciół „Sądeckiego Hospicjum”. W ostatnich dniach dołączyli do niej właściciele Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu. Dziękujemy zwłaszcza panu Wiesławowi Serafinowi za pomoc w uzyskaniu bezpłatnego dostępu do sieci. Usprawni to pracę ośrodka i pozwoli na szybki kontakt, również dzięki internetowi, z potrzebującymi naszej pomocy. Świat jest pełen dobrych ludzi.