Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Zmień wielkość czcionki


Zgodnie z postanowieniem zawartym w „Programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” prezydent od 2009r. przyznaje nagrodę wyróżniającej się organizacji lub liderowi działalności pro publico bono. Okazją do wręczenia wyróżnień było IV Forum Organizacji Pozarządowych, ponieważ trwa Europejski Rok Wolontariatu, tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wolontariat jako jeden z kluczowych wymiarów aktywności obywatelskiej .”W roku 2011 nagrodę  przyznano Towarzystwu Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum wyróżniającej się organizacji pozarządowej.

Miło nam, że nasza praca jest dostrzegana przez władze miasta, sprzyja to propagowaniu naszego dzieła, tak, aby idea pomocy hospicyjnej dotarła do jak najliczniejszej grupy osób. Dziękujemy.