Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Pola Nadziei – twój dar dla chorych w hospicjum

Zmień wielkość czcionki


Do akcji Pola Nadziei włączył się Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu. Oto relacja z ich działalności: „W DNIACH 24 do 27 KWIETNIA  przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w ramach I POLA NADZIEI POMOC DLA HOSPICJUM. Udało się zebrać kwotę 617, 15 zł. Akcję przeprowadził  Samorząd Uczniowski, a wsparcia udzieliła dyrekcja szkoły i jej pracownicy. W następnym roku też zamierzamy przeprowadzić taką akcję i zachęcamy inne szkoły.” Dziękujemy bardzo za włączenie się do akcji i liczymy na dalszą współpracę.