Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Odpowiedź na zapytanie oferentów – WAŻNE!

Zmień wielkość czcionki


Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM, 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 155A w związku z zaproszeniem ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „BUDYNEK HOSPICJUM –rozbudowa o klatkę schodową z windą oraz adaptacja istniejącego poddasza na oddział” umieszczonym na naszej stronie internetowej www.hospicjum.nowysacz.pl uzupełnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o następujące postanowienia: szczegóły w załączniku