Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Przekazanie relikwii Świętego Jana Pawła II Sądeckiemu Hospicjum

Zmień wielkość czcionki


         Są takie wydarzenie, które w pamięci uczestników pozostają na zawsze. Bo niosą zadumę, wzruszenie, płynie z nich siła do służenia drugiemu człowiekowi. W piętnastoletniej historii Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum 4 września 2014 roku będzie niewątpliwie jedną z najważniejszych dat , gdyż właśnie tego dnia z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza zarząd i członkowie TPCh Sądeckie Hospicjum odebrali relikwie krwi świętego Jana Pawła II. Podniosła uroczystość miała miejsce w Kaplicy Papieskiej przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Uroczystą mszę świętą celebrowała ks. prof. Michał Drożdż oraz kapelan nowosądeckich chorych ks. Józef Wojnicki. W homilii ks. prof. M. Drożdż przypomniał, jaką troską otaczał chorych św. Jan Paweł II, który mówił : „(…) chrześcijanin wie, że czas cierpienia pozwala doświadczyć nowego życia i łaski zmartwychwstania. To przekonanie wyraża przez leczenie chorób, przez troskę o chorych i opiekę nad nimi, przez udział w Życiu Chrystusa, do którego ma dostęp przez modlitwę i sakramenty.” i dalej Świadoma tego wspólnota chrześcijańska opiekuje się czynnie chorymi i zabiega o wzrost jakości życia współpracując w tym z wszystkimi ludźmi dobrej woli.” Kaznodzieja podkreślił, że najpełniejszym świadectwem ars moriendi było odchodzenie św. Jana Pawła II , do końca wypełniającego wolę Boga. Po Eucharystii ks. kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie krwi św. Jana Pawła II ks. Józefowi Wojnickiemu, podkreślając, jak ważne są żywe pomniki nauczania św. Jana Pawła II, a takim niewątpliwie jest Sądeckie Hospicjum.

            Po opuszczeniu Kurii Metropolitalnej w Krakowie delegacja TPCh Sądeckie Hospicjum niosąc relikwie, udała się do ciężko chorej Zofii Kubisz – Pajor, lekarki związanej od wielu lat  z sądeckim ruchem hospicyjnym.

           Po powrocie do Nowego Sącza w budynku hospicjum relikwie św. Jana Pawła II zostały uroczyście wprowadzone do kaplicy o godz.15:00. W obecności zaproszonych gości, a przede wszystkim pacjentów odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Litanię do świętego Jana Pawła II. Następnie nastąpił obrzęd ucałowania relikwii.