Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Pola Nadziei 2014 – wielki finał

Zmień wielkość czcionki


Pola Nadziei 2014 roku rozkwitły przy ciepłych promieniach wiosennego słońca 30 marca, oficjalne podsumowanie akcji miało miejsce 1 kwietnia. Podczas konferencji prasowej prezesa TPCh Sądeckie Hospicjum Leszka Zegzdy, Małgorzaty Matląg koordytatora przedsięwzięcia ze strony ZSEM, Sławomira Szczerskiego komendanta Strzelca i Mieczysława Kaczwińskiego dyrektora Sądeckiego Hospicjum podana została kwota, którą udało się zebrać podczas Pól Nadziei – po podliczeniu zawartości puszek okazało się, że trafiło do nich 30000złi jeden grosz ( to na szczęściesmiley). Na uwagę zasługuje fakt, że  w tym roku akcja trwała 3 dni – w piątek i w sobotę kwestujący pojawili się w hipermarkecie Real i w CH Gołąbkowice, w niedzielę zaś pod kościołami Nowego i Starego Sącza. Oprócz wymiaru materialnego (zebrane środki przeznaczone są na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum), ważny był również walor wychowawczy, co podkreślali w swoich wypowiedziach Pani Małgorzata Matląg i Słwomir Szczerski. Z kolei Leszek Zegzda odczytał długą smileylistę osób i instytucji zaangażowanych w przesięwzięcie.Cieszy fakt, że akcja rozszerza się i jest coraz bardziej popularna w naszym regionie. Jest to dowodem wrażliwości  mieszkańców Sądecczyzny. Włączają się do niej przedszkola i szkoły wszystkich poziomów. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród nagrodzonym w pierwszym konkursie Żonkilowa Kartka, dodać trzeba, że nagrodzone prace zostały wydrukowane w formie pocztówek i były rozdawane podczas Pól Nadziei – wzbudziły zachwyt, ponieważ biła z nich szczerość, na jką stać tylko dzieci. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem , wpłynęło 296 kartek. Wszystkim zaangażowanym w organizację Pól Nadziei, kwestującym i darczyńcom serdecznie dziękujemy. heart