Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Regulamin żonkilowego konkursu

Zmień wielkość czcionki


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH

SĄDECKIE HOSPICJUM ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ŻONKILOWA KARTKA

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 • kształtowani postawy otwartości wobec otaczającego świata;
 • wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi;
 • wyzwalanie wrażliwości wdrażanie do postaw wolontaryjnych;
 • prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny.
 1. Adresaci konkursu:

               Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3

 1. Warunki konkursu:
 • na konkurs przyjmowane są prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej;
 • format prac ma nawiązywać do kartki pocztowej o wymiarach 148x210mm (format

A 5);

 • jedna osoba może nadesłać nie więcej niż 2 kartki;
 • prace przysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora;
 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac.
 1. Opis prac:
 • tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy;
 • nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy, e-mail;
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 1. Terminy:
 • nadsyłanie prac do 15 marca 2014r. na adres; Sądeckie Hospicjum, ul. Nawojowska 155A 33-300 Nowy Sącz
 • ogłoszenie wyników dnia 20 marca 2014r. na stronie www.hospicjum.nowysacz.pl

 

 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH

SĄDECKIE HOSPICJUM ZAPRASZA UDZIAŁU W KONKURSIE

ŻONKILOWA KARTKA

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 • kształtowani postawy otwartości wobec otaczającego świata;
 • wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi;
 • wyzwalanie wrażliwości wdrażanie do postaw wolontaryjnych;
 • prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny.
 1. Adresaci konkursu:

               Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3

 1. Warunki konkursu:
 • na konkurs przyjmowane są prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej;
 • format prac ma nawiązywać do kartki pocztowej o wymiarach 148x210mm (format A 5);
 • jedna osoba może nadesłać nie więcej niż 2 kartki;
 • prace przysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora;
 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac.
 1. Opis prac:
 • tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy;
 • nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy, e-mail;
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 1. Terminy:
 • nadsyłanie prac do 15 marca 2014r. na adres; Sądeckie Hospicjum, ul. Nawojowska 155A 33-300 Nowy Sącz
 • ogłoszenie wyników dnia 20 marca 2014r. na stronie www.hospicjum.nowysacz.pl