Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

XXII Światowy Dzień Chorego

Zmień wielkość czcionki


Dziś po raz XXII obchodzimy „Światowy Dzień Chorego”. Hasłem tegorocznych obchodów jest: „Wiara i miłosierdzie: My także winniśmy oddać życie za braci (1 j 3,16)”.

Ojciec św. Franciszek zaznaczył, że hasło „Wiara i miłosierdzie: My także winniśmy oddać życie za braci” zachęca nas do naśladowania Jezusa względem cierpiących.

Godność osoby nigdy nie sprowadza się do jej możliwości i zdolności i nie zmniejsza się ona, gdy dana osoba słabnie, staje się niesprawna i wymaga pomocy (…) Pomagajcie jedni drugim z miłością, a doświadczycie pocieszającej obecności Boga. Chrześcijańska i szlachetna postawa wobec chorych jest solą ziemi i światłem świata – powiedział papież Franciszek po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.

Święto w 1992 roku ustanowił Ojciec św. Jan Paweł II, decydując by przypadało w rocznicę Objawienia w Lourdes. Swoją decyzją papież Jan Paweł II wezwał Kościół powszechny do poświęcenia 11 lutego na refleksję i pochylenie się nad chorymi. W liście do ks. kard. Fiorenzo Angeliniego, ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia pisał: „ma on (Światowy Dzień Chorego) na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…” – pisał Papież Polak.(źródło RM). W związku z obchodami Światowego Dnia Chorych Sądeckie Hospicjum odwiedził ojciec Stanisław Jopek proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu wraz z Panią Anną Pawłowską szefową oddziału Caritas.Wcześniej mszę świętą w kaplicy hospicjum odprawił ks. Józef Wojnicki.