Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Ziarnko Gorczycy 2014 – sylwetki nominowanych

Zmień wielkość czcionki


Kategoria – firma lub stowarzyszenie

 1. Amper –  Nowy Sącz                                                                                                                                         Nazwa firmy pojawia się wielokrotnie na listach sponsorów wspierających rozmaite przedsięwzięcia charytatywne na terenie Nowego Sącza i okolic. Wspomnimy tylko niektóre: świąteczna akcja RDN „Podziel się chlebem z głodnymi”, piknik „Niedziela z Ojcem Pio”, festyny parafialne, Mikołajkowe Zawody Pływackie i wiele innych. Firma „Amper” wspierała budowę Sądeckiego Hospicjum.
 2. Bar „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa                                                                                               Właściciele Baru „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa od lat działają pa rzecz osób potrzebujących, pomagając  lokalnym oddziałom Caritas , fundując darmowe posiłki dla osób potrzebujących, w roku 2013 zorganizowali parafialne spotkanie opłatkowe w parafii NSPJ w Nowym Sączu ,przed świętami pomogli finansowo w  zakupie wózka inwalidzkiego dla osoby potrzebującej. To tylko kilka przykładów działań, ponieważ  zawsze mają otwarte serce na niedolę i potrzeby innych.
 3. BAU – GIPS – Grzegorz Lebda – Nowy Sącz                                                                                                       Znana sądecka firma budowlana, która chętnie włącza się w pomoc potrzebującym. Od lat efektywnie wspiera sądecki szpital. W roku 2010 wykonała na swój koszt remont oddziału pulmonologii, a ostatnio wsparła budowę nowego oddziału onkologii. Firma sponsoruje klubu sportowy Victoria Witowice Dolne oraz KTH KM Krynica. Wspierała również akcję „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Firma BAU- GIPS pomagała w budowie przykościelnego przedszkola w Wielogłowach, na hojność mógł liczyć Caritas w Chełmcu. Dzieci z Parafii Kolejowej mogły uczestniczyć w koloniach letnich i zimowych dzięki wsparciu finansowemu nominowanej firmy, z pomocy korzystał również Zespół Szkół w Chomaranicach.
 4. Caritas przy bazylice świętej Małgorzaty – Nowy Sącz                                                                                      Caritas przy bazylice świętej Małgorzaty prowadzi szeroko rozumianą działalność charytatywną. Swoją opieką otacza najsłabszych i najuboższych mieszkańców najludniejszej parafii Nowego Sącza. Organizuje wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin najuboższych, fundusze gromadząc podczas przygotowywanego z rozmachem Pikniku Rodzinnego. W październiku podczas Tygodnia Miłosierdzia chętni mogą wziąć udział w loterii fantowej, z której dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym. W okresie przedświątecznym w ramach akcji KILO prowadzona jest zbiórka żywności trafiającej do paczek świątecznych. W punkcie Dobre Serca każdy potrzebujący może zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy. Caritas parafii św. Małgorzaty prowadzi również kuchnię dla ubogich – jedyną taką w Nowym Sączu. Trudno wymienić wszystkie inicjatywy tego oddziału Caritas, trzeba podkreślić, że osoby w nim działające uruchamiają pokłady dobra tkwiące w ludziach. Przypominają, jak ważna jest „wyobraźnia miłosierdzia”, o którą apelował Jan Paweł II
 1. Piekarnia NIKA – Nowy Sącz                                                                                                                            Swoimi środkami oraz produktami wspomaga wiele programów i akcji skierowanych głównie do osób starszych. W tym celu stale współpracuje z MOPS, Wspólnotą Emaus, sponsoruje spotkania integracyjne mieszkańców miasta, hojnie pomaga organizacjom trzeciego sektora i placówkom oświatowym. Wśród wspartych przez nich akcji wymienić trzeba: Pielgrzymkę Górską Szlakiem św. Kingi, akcję honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, Zloty im. Majora „Tatara”.
 2. Profil – Krasne Potockie                                                                                                                                   Firma wspiera sport dzieci i młodzieży, dostrzegając ważność aktywności fizycznej w kształtowaniu charakteru młodego człowieka.
 3. PUH „Ruchała” Maria i Józef Ruchała – Tęgoborze                                                                                             Firma jest jednym z najbardziej znanych sponsorów inicjatyw lokalnych na terenie gminy Łososina Dolna. Znacząco wspiera działalność diecezjalnego Caritasu oraz parafii na rzecz osób potrzebujących. Jest częstym sponsorem akcji dobroczynnych, festynów, imprez. Przez wiele lat wspierała lokalne placówki oświatowe oraz klub sportowy Hart Tęgoborze                                                                                
 4. Sądecki Bartnik- Stróże                                                                                                                                                             Firma wspiera osoby niepełnosprawne oraz szkoły w różnych akcjach , dofinansowuje leczenie osób niepełnosprawnych. Właściciel firmy wybudował dom dla wielodzietnej rodziny oraz pomaga rodzinom ubogim .
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” – Piwniczna Zdrój Stowarzyszenie opiekuje się osobami niepełnosprawnymi z terenu Miasta i Gminy Piwniczna oraz osobami w podeszłym wieku, prowadząc Klub Seniora. Swoim podopiecznym stara się zapewnić właściwe warunki do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla młodzieży niepełnosprawnej prowadzi świetlice profilaktyczną, w której kształtowane są umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracja. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują w wolontariacie. Wolontariat skupia też dużą ilość młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studentów. Stowarzyszenie organizuje imprezy okolicznościowe, jak również wyjazdy turystyczno-pielgrzymkowe, pikniki, bale charytatywne. Stowarzyszenie pomaga w sfinansowaniu rehabilitacji i leczenia podopiecznych. Z wypracowanych społecznie środków w listopadzie 2013r. Stowarzyszenie rozpoczęło prace przy modernizacji budynku w Kosarzyskach z przeznaczeniem na ośrodek dla osób niepełnosprawnych.

 

Kategoria- osoba :

 1. Alicja Derkowska – współzałożycielka Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego, którym przez szereg lat kierowała, obecnie członek zarządu, niezłomnie rozpowszechnia ideę społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, oświaty, wychowania, rozsławiając w ten sposób Nowy Sącz także poza granicami kraju.
 2. Aneta i Grzegorz Feckowie – wspierają Caritas oraz Nowosądecka Ligę Szóstek Piłkarskich oraz Klub Sportowy Przetakówka. Pan Grzegorz Fecko jest pomysłodawcą i współorganizatorem Turniejów Ekumenicznych. Pomaga w organizacji festynów parafialnych. Państwo Feckowie współorganizują różnego rodzaju imprezy na terenie osiedli: Przetakówka, Kochanowskiego, Centrum. Wspierają oddział LOK przy ZNTK. Państwo Feckowie są również donatorami Sądeckiego Hospicjum.
 3. Krzysztof Gozdecki –  oficer Wojska Polskiego, działacz Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, organizator wielu zawodów oraz nauki strzelania z broni sportowej dla dzieci i dorosłych. Dobry organizator i oddany działacz społeczny.
 4. Władysław Litwa – długoletni działacz społeczny regionu nowosądeckiego, szczególnie znany z działalności na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los w zakresie pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i materialnej. Organizuje od 1984 r. bezpłatne kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin, sierot, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem, pozostających bez zabezpieczenia społecznego. Każdego roku od 1991 na bazie Zespołu Szkół w Chełmcu zorganizuje kolonie socjalno – zdrowotne całkowicie bezpłatne dla rodziców. W koloniach tych przez 23 lata udział wzięło ponad 5000 dzieci. Ponadto dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Chełmcu organizuje 3 projekty edukacyjne pod nazwą „Zyskaj Zdrowie” , „Bądź Sobą” i „Poznaj wolontariat”. Działalność społeczną Władysława Litwy wyróżnia fakt, że społecznie pełni funkcję prezesa Nowosądeckiego Ośrodka Profilaktyki Społecznej w Nowym Sączu, który jest organizatorem m. in. wyżej wymienionych przedsięwzięć, a ośrodek całą swoją działalność statutową opiera na pracy społecznej członków, nie zatrudniając żadnych pracowników na etacie.
 5. Partycja Michalik – pomaga jako wolontariusz od wielu lat, pełni funkcję przewodniczącej Klubu Młodych Sądeczan. Jest inicjatorką i współrealizatorką wielu akcji charytatywnych. Współorganizuje wiele konferencji dla młodzieży.
 6. o. Jacek Orłowski – pastor zboru zielonoświątkowców w Nowym Sączu, niezwykle wrażliwy na potrzeby innych, nie tylko członków kościoła, pomaga ubogim, jest wsparciem dla młodzieży.
 7. Anna Pawłowska – szefowa Caritas działającego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, od wielu lat zupełnie bezinteresownie służy biednym, samotnym, chorym, starszym i opuszczonym. Ma dar pozyskiwania środków i rzeczy dla osób potrzebujących pomocy .
 8. Józef Pyzik – człowiek, który uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych, wspiera rodziny wielodzietne oraz ubogie. Sponsoruje sport na szczeblu młodzieżowym oraz wyczynowym. Zaangażowany w obronie miejsc pracy na terenie Sądecczyzny.
 9. Renata Rosłaniec – założycielka i wolontariuszka Punktu Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną Światełko Nadziei, wokół którego skupiła się grupa wolontariuszy, jest  jedynym w Polsce koordynator treningu Aricula – pomagającym dzieciom autystycznym i zaburzonym sensorycznie, angażuje się w organizację wspólnych mszy świętych, pikników, wyjazdów, szkoleń dla osób skupionych wokół Światełka Nadziei, pozostaje przy tym osobą cichą i skromną, czerpiącą radość z pomocy innym;
 10.  Józef Unold –  juz 50 lat pracuje społecznie, ostatnio  Radzie Seniorów OZPN Nowy Sącz, wieloletni Prezes Chóru Echo II, przez kilkadziesiąt lat instruktor ( społeczny), choreograf zespołu regionalnego  Dunajcowe Dzieci, sądowy społeczny kurator d/s dzieci i młodzieży, aktywny członek Związku Sądeczan.
 11. Wiesław Wcześny – zasłużony przewodnik oddziału Beskid Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, organizator rajdów i wycieczek rowerowych, jako wolontariusz angażuje się w szereg inicjatyw podejmowanych na terenie Nowego Sącza ( Ratujmy Sądeckie Nekropolie, WOŚP) organizator Ekspresowej Poczty Rowerowej, nowosądecki Mikołaj niosący radość dzieciom, tworzy dobry klimat w mieście.
 12. Andrzej Wiśniowski – jako właściciel firmy WIŚNIOWSKI obok działalności biznesowej dostrzega potrzeby innych, lista przedsięwzięć różnego rodzaju wspieranych przez nominowanego jest długa: pomoc w  działalności Pałacu Młodzieży i działającego przy nim stowarzyszenia Fabryka Marzeń, zwłaszcza w ich  spektakularnym przedsięwzięciu, jakim jest konkurs „Pod Skrzydłami Anioła”, sponsorowanie Jesiennego Festiwalu Teatralnego organizowanego przez MOK w Nowym Sączu, czy też systematyczne ( od 2003 roku) fundowanie nagród dla uczestników Gminnego Przeglądu Przedstawień Jasełkowych organizowanych przez GOK w Łabowej. Na pomoc ze mogą również liczyć lokalne oddziały Caritas oraz młodzież z Zespołu Szkół w Wielogłowach.
 13. Marian Wolak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Biegonice w Nowym Sączu. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w tej dzielnicy. Inicjator i organizator wielu ciekawych i pożytecznych przedsięwzięć na swoim osiedlu i w mieście Nowym Sączu, w przeszłości radny miasta Nowego Sącza

  

 1. Jan Żuchowicz – inżynier z Nowego Sącza, konstruktor rewolucyjnego urządzenia do reedukacji chodu, które cechuje prostota konstrukcji i funkcjonalność zarówno dla pacjentów, jak i rehabilitantów. Szyna nośna, uprząż, szelki i poręcze – tak wygląda Parestand, wynalazek, który już zyskał uznanie specjalistów, rehabilitantów i pacjentów. Pan Jan doskonale wie, jak czują się ci ostatni, gdyż kilka lat temu sam przeszedł udar, który spowodował paraliż lewej strony ciała. Doświadczając trudu rehabilitacji, wymyślił urządzenie, które upraszcza pracę specjalistów i pozwala pacjentom na praktycznie samodzielne ćwiczenia. Dziś urządzenie zyskuje coraz szersze zainteresowanie ośrodków medycznych i naukowych.