Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Pola Nadziei powstały w ZSEM w Nowym Sączu

Zmień wielkość czcionki


 Dzięki Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk i paniom Małgorzacie Matląg i Edycie Nowak, które zainicjowały i rozpropagowały wśród nauczycieli i uczniów akcję zbierania cebulek żonkili 31 października 2013roku w Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych im. Józefa Kustronia powstały Pola Nadziei. W tym właśnie dniu na terenach zielonych za szkołą zasadzone zostały kwiaty, które zakwitną wiosną i przyniosą nadzieję podopiecznym Sądeckiego Hospicjum.

W uroczystości wziął udział Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Leszek Zegzda oraz dyrektor Sądeckiego Hospicjum Mieczysław Kaczwiński. Zanim zasadzili pierwsze sadzonki przedstawili młodzieży zebranej w świetlicy ideę ruchu hospicyjnego i najważniejsze fakty z działalności Sądeckiego Hospicjum. Serdecznie podziękowali inicjatorkom akcji oraz dyrektorowi panu Walentemu Szarkowi, wyrażając nadzieję, że współpraca z młodzieżą ZSEM będzie się rozwijać, a Pola Nadziei rozszerzą się na całe miasto. Zapewne uczniów zobaczymy pod sądeckimi kościołami wiosną, kiedy przeprowadzana będzie kwesta w ramach akcji Pola Nadziei.