Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Podsumownie akcj Pola Nadziei 2013

Zmień wielkość czcionki


W niedzielę 5 maja 2013 roku kolejny raz przeprowadzona została akcja charytatywna Pola Nadzie, której celem było zgromadzenia środków służących zapewnieniu opieki nieuleczalne chorym przebywającym w Sądeckim Hospicjum. Pod kościołami Sądecczyzny pojawili się młodzi ludzie z naręczami żonkili, byli to  młodzi ludzie ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerze z I NDW „Czarna Jedynka” im. Stefana Czarnieckiego w Nowym Sączu oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu i oczywiście członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”. W tym roku udało się zebrać  17 859, 50 zł. Dziękujemy za każdą złotówkę, zapewniamy, że nie zostanie zmarnowana. Słowa wdzięczności kierujemy do księdza biskupa Andrzeja Jeża, który wyraził zgodę na przeprowadzenie kwesty,a także do księży proboszczów za życzliwe przyjęcie wolontariuszy. Nisko kłaniamy się wszystkim wolontariuszom, dziękując za poświęcenie i wytrwałość w kwestowaniu. Liczymy na pomoc w przyszłym roku.